Nie mogą one też zapominać o rozwoju pracowników, którzy dziś jeszcze bardziej oczekują od pracodawców poczucia bezpieczeństwa oraz możliwie największego wsparcia zdrowia i profilaktyki.

Ważna komunikacja

W dobie pandemii Covid-19 firmy muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną przez nie misję, oraz aktywnie planować, jak w obecnych trudnych czasach chronić wartości pracownicze.

Jak wynika z badania firmy Antal „Puls rynku pracy", firmy działające na polskim rynku w największej mierze postawiły na usprawnienie komunikacji kanałami online (39 proc.). W ślad za tym poszedł rozwój infrastruktury technologicznej oraz rozbudowa sieci e-commerce (17 proc.).

A w kontekście polityki personalnej firmy zachowały dalece idącą ostrożność. Z jednej strony w większości nadal prowadzą procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie (71 proc.).

Jednocześnie 24 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało plany zwolnień wobec przedstawicieli średniej i wyższej kadry. Z kolei 25 proc. badanych organizacji zrezygnowało lub zmniejszyło liczbę dodatków pozapłacowych, 20 proc. zdecydowało się na czasowe obniżenie wynagrodzeń, a 19 proc. na wstrzymanie awansów w organizacji.

Zmieniają się pozapłacowe benefity

W dalszym ciągu dwie trzecie firm utrzymuje ofertę świadczeń pozapłacowych dla swoich pracowników. Na rynku pojawiają się nowe benefity, które wspierają pracowników w dbaniu o formę fizyczną i zapewniają bezpieczny dojazd do pracy.

W związku z tym, że wielu pracowników wykonuje teraz swoje obowiązki zawodowe z domu, zmieniły się też ich potrzeby w zakresie świadczeń pozapłacowych.

Jak wskazują badania EY, około 20 proc. przedsiębiorców zdecydowało się na wycofanie ze swojej oferty kart sportowych, ponad 5 proc. nie dofinansowuje już posiłków, a nieco mniej – biletów do kina.

Na rynku pojawiają się też nowe benefity, które wspierają pracowników w dbaniu o formę fizyczną i zapewniają bezpieczny dojazd do pracy.

To choćby możliwość wynajmu rowerów elektrycznych i klasycznych dla pracowników. Niektóre firmy oferują też dofinansowanie do rozrywki w formie zdalnej, np. opłacając pakiety Spotify czy Netflixa.

Poza tym w dobie pandemii Covid-19 wzrosło zainteresowanie innymi benefitami, takimi jak: możliwość pracy zdalnej – 38 proc., grupowe ubezpieczenie na życie – 29 proc., prywatna opieka medyczna (abonament lub ubezpieczenie zdrowotne) – 26 proc. – czy bony podarunkowe i okolicznościowe – 24 proc.

Wyniki badań podkreślają, iż mimo sytuacji ekonomicznej firmy dbają o swoich pracowników i chcą ich wspomagać szczególnie pod względem opieki medycznej i psychologicznej, kluczowej w pandemicznej rzeczywistości. Ale też muszą dbać o ich rozwój.

Eksperci podkreślają, że inwestując w rozwój pracowników, firma pokazuje, że są dla niej ważni i wiąże z nimi przyszłość.

– Ale trzeba pamiętać, że nie zawsze to, co sobie firma założy, będzie odpowiadać pracownikowi. Ścieżka jego rozwoju powinna być skorelowana nie tylko ze strategią firmy, ale również z jego indywidualnymi potrzebami. Te zaś zmieniają się w czasie – tłumaczą specjaliści.

W życiu ważna jest równowaga

Jedną z konsekwencji lockdownu są problemy ze sferą psychiczną wielu pracowników. GUS podaje, że wśród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 roku., 7,3 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na ich dobrostan psychiczny.

Najwięcej pracujących (24,2 proc.) wskazało na dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie pracą.

Firmy, które potencjalnie rozważają rozszerzenie pakietu korzyści pozapłacowych, wskazywały głównie na takie, które dbają o dobrostan pracownika (mental wellness, work-life balance) – 27 proc. wskazań, profilaktyka onkologiczna – 17 proc., dietetyka – 8 proc.

Z danych Employers Institute, który od 30 lat bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej, wynika, że trzy najważniejsze priorytety HR w Polsce to: zmiany organizacyjne i kulturowe, zaangażowanie pracowników i rozwijanie umiejętności przywódczych.

A trzy najważniejsze priorytety strategii personalnej to: zapewnienie spójności strategii rozwoju talentów ze strategią biznesową firmy, rozwój przyszłych liderów i poprawa wyników biznesowych.

– Wysoki wskaźnik absencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe organizacji i jest wyraźną oznaką problemów związanych z zaangażowaniem. Ten ważny miernik HR i imponujące statystyki dowodzą, że pracownicy tych organizacji mają wysoki poziom produktywności, który można przypisać światowej klasy strategiom i praktykom HR stosowanym do zwiększania zaangażowania – podają eksperci Employers Institute.

Przyznają, że pandemia wywiera ogromną presję na wszystkie firmy niezależnie od branży. A najlepsze organizacje nieustannie ciężko pracują nad tworzeniem, wdrażaniem i ulepszaniem strategii i praktyk dotyczących pracowników.

– Czas pandemii pokazał nam, że w społeczności siła. Koncentrowaliśmy się na budowaniu naszych zespołów w oparciu o poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, dwustronne zaangażowanie i poszanowanie różnorodności. Ważna jest dla nas równowaga oraz tworzenie inspirującej przestrzeni nie tylko do współpracy biznesowej, ale też do rozwoju, nauki i work-life balance dla naszych pracowników – mówi przedstawicielka jednego z najlepszych pracodawców w Polsce.