• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty (DzU z 31 grudnia 2021 r., poz. 2494)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (DzU z 31 grudnia 2021 r., poz. 2506)

• rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 5 stycznia 2022 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych (DzU z 14 stycznia 2022 r., poz. 90)