Chodzi o przejazdy związane z przemieszczaniem się pojazdów tych służb w związku z wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju. A konkretnie: przewóz drogami publicznymi dokumentów niejawnych o istotnym znaczeniu dla obronności kraju, materiałów niejawnych, sprzętów i urządzeń, także o ponadnormatywnych gabarytach. W grę wchodzi także przewóz wartości pieniężnych w znacznych ilościach oraz broni (uzbrojenia) i amunicji.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 24 maja 2021 r. – DzU z 28 maja, poz. 980