Prawie 60 proc. pracodawców, którzy zainwestowali w wolontariat pracowniczy, twierdzi, że pozytywnie wpływa on na postrzeganie firmy przez jej pracowników, a ponad jedna trzecia ocenia, że wzmacnia również markę firmy na zewnątrz – tak wynika z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, które zorganizowały Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) i Centrum Wolontariatu pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej".

Raport dowodzi, że obecnie 42 proc. największych firm albo już ma taki program, albo też jest zainteresowana jego wprowadzeniem. To o ponad trzy czwarte więcej niż podczas drugiej edycji badania w 2012 r.

Wzrosła też świadomość pojęcia wolontariatu pracowniczego, które zna prawie ośmiu na dziesięciu pracowników dużych firm. – Wolontariat pracowniczy w znacznym stopniu jest widoczny jako działanie rozwijające pracowników, podnoszące ich kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej, wpływające na postrzeganie pracodawcy i ewaluowane pod kątem zadowolenia i rozwoju pracownika – komentuje Karol Krzyczkowski, menedżer projektów z FOB. Jednak w średnich firmach jedynie 15 proc. badanych zna pojęcie wolontariatu, a tylko jeden na stu pracodawców rozwija taki program.