Świat najbardziej ufa lekarzom, Polacy - naukowcom. Jakie jest zaufanie do księży?

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, zwykli ludzie najmniej ufają politykom, w tym rządowym ministrom, a także przedstawicielom branży reklamowej. Różnice zaufania do policjantów w Polsce i na świecie są wręcz ekstremalne.

Publikacja: 08.11.2023 14:26

Świat najbardziej ufa lekarzom, Polacy - naukowcom. Jakie jest zaufanie do księży?

Foto: Adobe Stock

Lekarze, naukowcy i nauczyciele to trzy najbardziej godne zaufania grupy zawodowe - wynika z tegorocznego badania Ipsos Global Trustworthiness Index, które w tym roku po raz kolejny przeprowadzono w 31 krajach świata, w tym w Polsce. Coroczny Ipsos Global Trustworthiness Index powstaje przez wyliczenie różnic między tymi, którzy ufają danej grupie zawodowej a osobami, którzy deklarują nieufność wobec określonych profesji.

I znów okazało się, że Polacy należą do najbardziej nieufnych narodów - nawet w grupach zawodowych, które darzą największym zaufaniem, odsetek tych wskazań jest sporo niższy niż przeciętnie na świecie. Pod tym względem wyprzedzamy jedynie Węgry, Argentynę i Peru, czyli kraje dotknięte kryzysami gospodarczymi.

- W naszym kraju promowanie uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym jest więc szczególnie ważne - komentuje Joanna Skrzyńska, liderka PR w Ipsos Polska. Przypomina, że zaufanie jest niezbędne do budowania relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Czytaj więcej

Pokolenie Z schodzi na ziemię. Zmienia priorytety na rynku pracy

Medycy skorzystali na pandemii

W Polsce, po raz kolejny, pierwszą trójkę profesji najbardziej godnych zaufania otwierają naukowcy, którym ufa 55 proc. badanych (na świecie - 57 proc.), podczas gdy zaufanie do drugich na liście lekarzy deklaruje 45 proc. uczestników polskiej części sondażu Ipsos. To sporo poniżej globalnej średniej (58 proc.). W dodatku sporo (22 proc.) Polaków deklaruje, że nie ufa medykom.

Jednak również na świecie zaufanie wobec nich nieco osłabło w porównaniu z rekordowym poziomem w czasie pandemii. W 2021 r. za grupę godną zaufania uważało medyków 64 proc. uczestników badania Ipsos.

- Jeśli nie liczyć dużego, ale krótkotrwałego wzrostu zaufania do lekarzy po pandemii, to od czasu pierwszego badania w 2018 roku na poziomie międzynarodowym nie odnotowujemy znaczących zmian zarówno wśród liderów, jak i na końcu rankingu zaufania – zwraca uwagę Joanna Skrzyńska.

Trzecie miejsce zajęli zwykli ludzie, czyli "ludzie tacy jak my", którym ufa 41 proc. Polaków (w skali świata – ten odsetek jest mniejszy - 38 proc.).

Natomiast Polacy, w porównaniu do ogółu badanych, rzadziej uważają za grupę godną zaufania nauczycieli, którzy w tym roku są tuż poniżej podium – wprawdzie ufa im 38 proc. ankietowanych, ale jednocześnie prawie co czwarty badany deklaruje brak zaufania wobec kadry nauczycielskiej.

Czytaj więcej

Polska wciąż wśród liderów najniższego bezrobocia w UE mimo fali zwolnień

Polacy nie ufają policjantom, Szwedzi - wręcz przeciwnie

W globalnym zestawieniu czwartą grupą najbardziej godną zaufania są od kilku lat wojskowi, którym ufa 42 proc. badanych. W Polsce ufa im 34 proc. uczestników sondażu, choć spora grupa (31 proc.) uważa ich za niegodnych zaufania.

Jeszcze większy „negatywny elektorat” mają policjanci, którym nie ufa u nas aż 44 proc. badanych, przy tylko 21 proc. osób, które darzą ich zaufaniem. Na świecie ten wskaźnik zaufania jest sporo wyższy (36 proc.), a rekordziści to Holandia i Szwecja, gdzie ponad połowa badanych ufa policji.

Z kolei większym zaufaniem niż na świecie cieszą się w Polsce prawnicy (33 proc. u nas, a globalnie - 29 proc.), choć ta grupa ma też bardzo duży odsetek wskazań negatywnych. Nie ufa im co trzeci z badanych nad Wisłą.

Znacznie gorzej niż prawnicy wypadli w polskim badaniu sędziowie, których za grupę zawodową godną zaufania uważa tylko co czwarty Polak, podczas gdy aż 37 proc. im nie ufa. Na świecie sędziom ufa 35 proc. ankietowanych.

Zaufanie do księży jak do bankierów

Najmniejszym zaufaniem cieszą się – zarówno na świecie, jak i w Polsce – politycy, którym ufa jedynie 13 proc. uczestników tegorocznego badania. Jeszcze mniejszy jest ten odsetek nad Wisłą - jedynie 7 proc. To w całym badaniu to drugi z najniższych wyników, zaraz po Argentynie.

Niewiele lepiej wypadli pod tym względem członkowie rządów, czyli ministrowie, którym ufa jedynie 13 proc. Polaków, choć i tak przewyższają menedżerów z branży reklamowej, których tylko 11 proc. badanych darzy zaufaniem.

Bardzo słabo w rankingu zaufania wypadają też księża - z wynikiem 17 proc. plasują się obok reporterów telewizyjnych i bankierów. Podobnie jest w całym badaniu, choć w skali świata ten odsetek w przypadku księży i bankierów jest nieco wyższy - ufa im 25 proc. ankietowanych.

Gorzej od bankierów i kleru zostali ocenieni liderzy biznesu. Pomimo nagłaśnianego przez firmy ich zaangażowania w zrównoważony rozwój, przedsiębiorcom ufa tylko 24 proc. badanych na świecie. W Polsce tych ufających jest jeszcze mniej, bo 21 proc., a z kolei dużo większa grupa (37 proc.) deklaruje brak zaufania wobec szefów firm. Ci najlepszą opinią cieszą się w krajach Azji, na czele z Indonezją (47 proc.), gdzie takim samym zaufaniem cieszą się też dziennikarze. W Polsce zaufanie do tej grupy również jest porównywalne z liderami biznesu, tyle, że na dużo niższym, bo 22 proc. poziomie.

Lekarze, naukowcy i nauczyciele to trzy najbardziej godne zaufania grupy zawodowe - wynika z tegorocznego badania Ipsos Global Trustworthiness Index, które w tym roku po raz kolejny przeprowadzono w 31 krajach świata, w tym w Polsce. Coroczny Ipsos Global Trustworthiness Index powstaje przez wyliczenie różnic między tymi, którzy ufają danej grupie zawodowej a osobami, którzy deklarują nieufność wobec określonych profesji.

I znów okazało się, że Polacy należą do najbardziej nieufnych narodów - nawet w grupach zawodowych, które darzą największym zaufaniem, odsetek tych wskazań jest sporo niższy niż przeciętnie na świecie. Pod tym względem wyprzedzamy jedynie Węgry, Argentynę i Peru, czyli kraje dotknięte kryzysami gospodarczymi.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca
Dyrektywa unijna o kobietach rozbije szklany sufit?
Praca
GUS: Polacy ruszyli po wiedzę. Zdobywają ją inaczej niż kiedyś
Praca
Ani szkoły, ani pracy. Ubywa młodych Polaków "trzy razy nie"
Praca
W kogo najczęściej uderza toksyczny stres? Nie w szefów firm
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Praca
Firmy tną koszty i nie chcą zatrudniać, ale wydają miliardy na benefity pracownicze
Praca
Trudno dzisiaj zagonić pracownika do biura. Szczególnie w piątek