Taką interpretację zmienionych przepisów o zatrudnieniu socjalnym przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zaczęły one obowiązywać 17 września, więc wszystkie osoby, które zdecydowały się na udział w takich zajęciach wcześniej, przez cały czas ich trwania zachowają swój status bezrobotnego.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami uczestnik zajęć organizowanych przez centrum zostaje objęty ubezpieczeniami społecznymi. Szkolenie, z którego najczęściej korzystają osoby starsze, zalicza się więc im jako okres składkowy do stażu niezbędnego do uzyskania emerytury.

Do tej pory takie osoby miały status bezrobotnego przez cały czas szkolenia, które może trwać nawet 18 miesięcy. W tym czasie, zdaniem urzędników ministerstwa, taką osobę trudno jednak uznać za bezrobotną. Nie jest przecież w stanie odpowiedzieć na oferty zatrudnienia przedstawiane przez urząd pracy. A odmowa podjęcia zatrudnienia powoduje utratę statusu bezrobotnego.

W ocenie ministerstwa nieracjonalne jest więc, by dwie instytucje – urząd pracy i centrum integracji społecznej – udzielały pomocy w tym samym czasie. Tym bardziej że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny to taka osoba, która jest w każdej chwili zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia.

Po zakończeniu szkolenia nierzadko będzie musiała się jednak ponownie zarejestrować jako bezrobotna. Inaczej nie uzyska pieniędzy z Funduszu Pracy, na przykład na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie skorzysta także z preferencyjnych zasad zatrudnienia bezrobotnego przez przedsiębiorców.