Europejczycy pracują coraz bardziej intensywnie – informuje najnowszy raport unijnej fundacji Eurofund. Według jej danych 60 proc. pracowników z 27 państw Unii twierdzi, że przez co najmniej jedną czwartą swego dnia pracy muszą pracować pod presją czasu, z dużą szybkością. Prawie co piąty z nich ocenia, że robi to kosztem jakości pracy.

Co siódmy przyznaje, że co najmniej raz w tygodniu wykonuje obowiązki służbowe kosztem wolnego czasu. Rosnąca presja może ograniczyć gotowość starszych pracowników do pozostania na rynku pracy. Z badań Eurofund wynika, że 59 proc. pracowników w Europie ocenia, że będzie mogło wykonywać swą obecną pracę w wieku 60 lat.

Najczęściej twierdzą tak Niemcy (70 proc.), najrzadziej pracownicy ze Słowenii (29 proc.).