Nowe limity dorabiania. Więcej o 177 zł

Przez najbliższe trzy miesiące, licząc od 1 marca 2023 r., obowiązują nowe limity dorabiania dla tzw. wcześniejszych emerytów oraz rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej.

Publikacja: 22.03.2023 18:33

Nowe limity dorabiania. Więcej o 177 zł

Foto: Adobe Stock

Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące. W grudniu zeszłego roku dolny limit wzrósł o 227 zł, a od marca zwiększył się o kolejne 177 zł brutto. To szczególnie ważne dla czynnych zawodowo rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Jeśli ich zarobki będą wyższe niż progi ogłoszonych nowych przychodów, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić już przyznane świadczenie.

- Od marca do maja 2023 roku można bezpiecznie dorabiać 4 713,50 zł brutto. Jest to górny przychód, który nie powoduje zmniejszeniu wypłacanej przez nas emerytury lub renty. Natomiast, żeby ZUS całkowicie nie wstrzymał wypłaty, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 8 753,60 zł brutto – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (grudzień — luty) wzrosła o 177 zł, a drugi próg -130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - o 328,70 zł.

Według rzeczniczki, jeśli dodatkowe przychody emeryta lub rencisty uzyskane oprócz otrzymywanej z ZUS wypłaty będą wyższe niż 4713,50 zł i niższe od 8753,60 zł brutto, to Zakład zmniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń i od marca 2023 roku do końca lutego 2024 roku wynosi:

- 794,35 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

- 595,80 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- 675,24 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Czytaj więcej

Dorabiałeś w 2022 roku? ZUS przypomina o ważnym obowiązku

Dorabiają bez limitu

Limitami dorabiania nie muszą się przejmować osoby, które mają już prawo do emerytury, ponieważ osiągnęły powszechny wiek emerytalny (dla kobiety - 60 lat,  dla mężczyzny 65 lat)

– Jednak jest wyjątek - emeryt, któremu ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty emerytury minimalnej (od marca 1588,44 zł brutto), nie może dorobić więcej, niż wynosi jego kwota podwyższenia do minimalnej emerytury. Jeśli zarobi więcej, wówczas wypłata za dany okres będzie niższa, tj. bez dopłaty do minimum –  wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wśród rencistów też są świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń. To osoby, którym ZUS wypłaca rentę rodzinną kwotowo korzystniejszą od ustalonej im emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. 

- Osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny, czyli kobiety 60 i mężczyźni 65 lat. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS - przypomina rzecznika dolnośląskiego ZUS.

O limitach nie muszą pamiętać także osoby otrzymujące renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych inwalidzkich świadczeń.

Młodszy emeryt informuje ZUS

Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn muszą powiadomić ZUS o osiągniętych w danym roku przychodach bez względu na to, czy pracują na etat, czy też na zlecenie lub umowę o dzieło. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Żeby tego uniknąć warto przyjść do ZUS i poinformować o swoich prognozowanych dochodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest dla danej osoby korzystniejsze.

Przychody emerytów rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach