Dzięki akcji „Rzeczpospolitej” #zapytajGowina wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin odpowiada na pytania i wątpliwości naszych Czytelników dotyczące ustawy, która już wkrótce bardzo zmieni życie polskich uczelni.

@RadekZyzik: Co jest przyczyną obniżenia wymogów na tytuł profesorski, a podwyższeniem wymogów w postępowaniu habilitacyjnym (vide kolokwium habilitacyjne)?

Jarosław Gowin: W poprawce zgłoszonej w drugim czytaniu podnieśliśmy wymogi na tytuł profesorski. Wymogi habilitacyjne podnieśliśmy w związku z powszechnym przekonaniem w środowisku akademickim, że poziom habilitacji od wielu lat sukcesywnie się obniża.

@DoktorKanaga: Co zrobiono, aby zmniejszyć biurokrację? Dlaczego, aby kupić ryzę papieru z projektu mój uniwersytet musi urządzać przetarg na materiały biurowe?

Od października 2016 wprowadziliśmy ustawę deregulacyjną. Wiele zbytecznych obowiązków biurokratycznych już nie obowiązuje. Z ministrem Milewicz pracujemy nad nową ustawą o zamówieniach publicznych.

@ujk_kielce: Czy Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Zielona Góra stracą status miast uniwersyteckich? Pojawiają się niepokoje dotyczące marginalizacji mniejszych akademickich. Czy są przewidywane jakieś poprawki do ustawy, które będą dla nich korzystne?

Ustawa wprost gwarantuje, uniwersytety i akademie zachowają swój status. Dodatkowo do ustawy wprowadziliśmy szereg instrumentów wzmacniających małe i średnie uczelnie np. regionalne inicjatywy doskonałości i i dydaktyczne inicjatywy doskonałości.

@piotr_drygas: Panie ministrze, ile razy była zmieniana ustawa 2.0 od 17 września do tej pory?

Poprawki wprowadzaliśmy w czterech turach w ciągu 9 miesięcy, co jest dowodem, że rzetelnie podchodziliśmy do dialogu ze środowiskiem akademickim.

Nowa ustawa po raz pierwszy wpisuje wprost pełne stosowanie ustawy o związkach zawodowych w uczelniach. Związki zawodowe mają również poszerzone kompetencje opiniodawcze n oraz zagwarantowany udział w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

@terrymejson: Jakie mechanizmy zawarte w ustawie mają zachęcić młodych polskich naukowców do powrotu z zagranicznych uczelni/ośrodków badawczych ?

W nowej ustawie młody doktor jest traktowany tak, jak samodzielny pracownik naukowy z jednym wyjątkiem: nie ma uprawnienia do doktoryzowania. Ponad to w ramach NAWA opracowaliśmy program powrotów młodych naukowców którym oferujemy korzystne warunki finansowe.

Do tego trzeba dodać powszechny system stypendialny dla młodych naukowców, nowy model ich kształcenia oraz powiązanie uprawnień do nadawania stopni z kategoriami naukowymi, co zachęci uczelnie do zatrudniania zdolnych, młodych naukowców.

@AkademickiP: Jak ministerstwo chce zapobiec chaosowi, który zapanuje w październiku po wprowadzeniu ustawy 2.0?

Najlepszym dowodem bezzasadności tego zarzutu jest fakt, że pani minister (Barbara) Kurdycka ostro krytykuje moją reformę.

@BartekRJ: Dlaczego w "Ustawie 2.0" do utworzenia kierunków lekarskiego i lekarskodentystycznego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga kategorię co najmniej "A", natomiast do utworzenia tzw. szkół doktorskich w tych dyscyplinach już niższej kategorii "B+"? Czy zgłosicie poprawkę?

Zachęcamy do lektury Art. 56 ust.6 - pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskich może uzyskać uczelnia, która posiada kategorię co najmniej B+.

@lolpandukai: W jaki sposób mamy rekrutować na studia najlepszych (np. studentów MISH czy MISMaP), skoro zgodnie z projektem nie będzie można sprawdzać predyspozycji w drodze rozmowy kwalifikacyjnej na studia, jak to było dotąd?

Będzie można. Przepisy w tym zakresie zostały utrzymane.

@Mat_Gawronski: Czy wprowadzone w tak dużej liczbie poprawki nie naruszą fundamentów planowanej reformy?

Proszę się o to nie obawiać. Poprawki mają charakter uszczegóławiający i nie podważają żadnego z filarów reformy

@p_lodz_pl: Jak ustawa wzmocni transfer technologii z uczelni do biznesu?

Temu służą przede wszystkim dwie ustawy o innowacyjności, ustawa o doktoratach wdrożeniowych i o sieci badawczej Łukasiewicz. Dodatkowo transfer technologii będzie jednym z kryteriów ewaluacji. Uczelnie nadal będę mogły tworzyć spółki celowe.

@StaszekKrawczyk: Czemu w projekcie z 5 IV nauczyciele akademiccy mieli tracić funkcję po nieprawomocnym orzeczeniu pozbawienia wolności, a członkowie rady uczelni dopiero po wyr. prawomocnym (art. 20, 124)? Teraz chcą to Państwo zmienić, ale skąd w ogóle wzięło się to rozróżnienie?

Celem tego artykułu byłą walka z plagą plagiatów. Ostatecznie jednak uznaliśmy, że przepis jest zbyt rygorystyczny i wycofaliśmy się z niego.

@jsuchecka: Panie premierze, a gdzie znajdziemy wszystkie poprawki przygotowane na dziś? Bo to chyba będzie długi dzień.

Zapraszamy o 10:30 na konferencję prasową w Sejmie.

@DoktorKanaga: Co dalej z NPRH? Dlaczego programu nie przejmie lepiej zorganizowany na wzór zachodni NCN?

Bierzemy pod uwagę taką możliwość. Choć obecna rada NPRH wyśrubowała standardy do poziomu europejskiego.

@LeskiPiotr: Dlaczego na złożenie wniosku habilitacyjnego na starych zasadach, daliście czas tylko do kwietnia 2019 roku? Co z ludźmi, którzy będą musieli składać wnioski już we wrześniu 2019 roku? Jak mają spełnić nowe wymogi w rok?! To nierealne! Proszę wydłużyć ten okres o dwa lata.

Osoby, które złożą wniosek po 30 września 2019 będę objęte okresem przejściowym z wymaganiami zbliżonymi do obecnych.

@piotr_drygas: Jaki procent PKB z budżetu państwa będzie przeznaczany na naukę i szkolnictwo wyższe w przyszłym roku?

Wszystkie przepisy dotyczące studentów powstały w ścisłej współpracy z Parlamentem Studentów. Przykładem wzmocnienia pozycji studentów będzie obecność przewodniczącego samorządu w radzie uczelni albo zakaz podnoszenia opłat w trakcie studiów.

@DoktorKanaga: Jeżeli mamy publikować na światowym poziomie, to dlaczego nie ma gwarancji znaczących podwyżek i zniżki pensum dydaktycznego?

Zapowiedzieliśmy też podwyżki wynagrodzeń. Jeżeli sytuacja budżetowa pozwoli, w następnych latach wzrost nakładów na szkolnictwo przyspieszy.

@BlazejPapiernik: Czy w sytuacji, w której ustawa nie zostanie w Sejmie przegłosowana, wyjdzie Pan z koalicji?

W klubie PiS wszystkie projekty rządowe z zasady objęte są dyscypliną. Podczas wczorajszego posiedzenia klubu marszałek (Ryszard) Terlecki zapowiedział, że klub ustawę poprze.

@homo_polonicus: Panie Ministrze, czy profesorowie tytularni również będą systematycznie rozliczani z działalności naukowej jak młodsi stopniami pracownicy nauki?

Zdecydowanie tak. Temu służy zwiększenie roli kategoryzacji, od której już dziś zależy poziom finansowania, a w przyszłości zależeć będą także uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

@PiotrStec2: Kiedy zobaczymy projekt rozporządzenia z algorytmami podziału subwencji?

Po uchwaleniu ustawy projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień.

@p_lodz_pl: Jak ocenia Pan Minister szanse na poprawę pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej?

W ostatnim rankingu QS duża grupa polskich uczelni podniosła swoja pozycję. Spodziewamy się podobnych wyników w sierpniu, kiedy ogłoszony zostanie ranking szanghajski. Liczę, że UW wejdzie wtedy do 3 setki. To nie może nas jednak satysfakcjonować.

Celem jest pierwsza setka dla najlepszej polskiej uczelni w ciągu 3-5 lat.

@marcin_kulinski: Dlaczego pozwala pan, by Ministerstwo Finansów blokowało możliwość preferencyjnego (50%) rozliczania kosztów uzyskania przychodu z działalności naukowej na zasadach stosowanych dotychczas, co wprost zmniejsza zarobki pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznej?

To nieporozumienie. Źródłem zamieszania są błędne interpretacje przepisów. Żeby temu zapobiec w drugim czytaniu wprowadzamy przepis, który jednoznacznie rozstrzyga wątpliwości.