Rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomości z majątku osobistego małżonków bez podatku PIT - interpretacja podatkowa

Rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomości z majątku osobistego małżonków nie jest nabyciem. Późniejsza jej sprzedaż nie podlega PIT.

Aktualizacja: 08.05.2018 11:50 Publikacja: 08.05.2018 07:31

Rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomości z majątku osobistego małżonków bez podatku PIT - interpretacja podatkowa

Foto: Adobe Stock

Transakcje dotyczące nabycia i sprzedaży nieruchomości są regulowane dość skomplikowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie przewidują one jednak bezpośrednio kwestii włączania takiej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

W wydanej 2 maja interpretacji indywidualnej opisano sytuację małżonków, będących w związku od lat 80., i posiadających grunty rolne otrzymane wówczas od rodziców. W 2015 r. spisali majątkową umowę małżeńską, włączającą te grunty (będące ich osobistymi majątkami) do małżeńskiej wspólności majątkowej. Dwa lata później sprzedali działkę należącą pierwotnie do majątku żony.

Zasadniczo przepisy o PIT przewidują, że jeśli nieruchomość zostaje sprzedana w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, to przychód z takiej sprzedaży jest opodatkowany. W tym przypadku między włączeniem działki do wspólności a jej sprzedażą minęły tylko dwa lata.

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej stwierdził, że transakcja sprzedaży działki nie podlega PIT. Wprawdzie rzeczywiście w 2017 r. działka przestała być własnością żony, a jej właścicielami stali się oboje małżonkowie, jednak taka zmiana statusu prawnego nieruchomości w drodze rozszerzenia wspólności majątkowej małżonków nie jest jej nabyciem. Rzeczywiste nabycie nastąpiło w latach 80., a małżonkowie tej własności się nie wyzbyli. Tym samym późniejsza sprzedaż, wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o PIT, nie podlega podatkowi.

W interpretacji przytoczono jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, potwierdzających takie rozumowanie. Tak stanowił np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1110/14), a także wyrok NSA z 22 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 456/15).

numer interpretacji: 0115-KDIT2-1.4011. 99.2018.1.MK

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Transakcje dotyczące nabycia i sprzedaży nieruchomości są regulowane dość skomplikowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie przewidują one jednak bezpośrednio kwestii włączania takiej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

W wydanej 2 maja interpretacji indywidualnej opisano sytuację małżonków, będących w związku od lat 80., i posiadających grunty rolne otrzymane wówczas od rodziców. W 2015 r. spisali majątkową umowę małżeńską, włączającą te grunty (będące ich osobistymi majątkami) do małżeńskiej wspólności majątkowej. Dwa lata później sprzedali działkę należącą pierwotnie do majątku żony.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy