Kościół za bardzo zajmuje się samym sobą, zamiast mówić o Chrystusie z niezbędną mocą i radością. Świat pragnie poznać nie nasze wewnętrzne problemy, lecz orędzie, ogień, który przyniósł Chrystus” – mówił w 2001 roku kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, późniejszy papież Benedykt XVI. Kursy Alpha to obecnie najbardziej skuteczne przełożenie tego wezwania na konkretne działanie. Choć ich kolebką jest Kościół anglikański, to dziś z tej metody korzystają praktycznie wszystkie wyznania chrześcijańskie na świecie, w tym również Kościół katolicki. W Polsce temat praktycznie nie istnieje w mediach, choć każdego roku tysiące ludzi właśnie w ten sposób na nowo lub po raz pierwszy w życiu odkrywa wiarę, Kościół, relacje.