Na raka częściej umierają mężczyźni

W ciągu niespełna 30 lat liczba nowych przypadków raka wzrośnie o 77 proc. – wynika z szacunków WHO.

Publikacja: 05.02.2024 21:00

Najbardziej śmiertelnym rakiem u mężczyzn jest rak płuca. Kobiety częściej umierają na raka piersi

Najbardziej śmiertelnym rakiem u mężczyzn jest rak płuca. Kobiety częściej umierają na raka piersi

Foto: shutterstock

Agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. walki z rakiem – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) – opublikowała najnowsze szacunki dotyczące chorób nowotworowych na świecie oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w 115 krajach. Okazuje się, że większość państw w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC) nie przeznacza odpowiednio dużych środków finansowych na usługi w zakresie opieki onkologicznej i paliatywnej.

Ile osób choruje na raka?

WHO oceniła, że szacunki IARC powstałe na „najlepszych dostępnych źródłach danych” z 2022 r. podkreślają, iż obciążenie chorobami nowotworowymi rośnie. Szacuje się, że w 2022 r. odnotowano 20 mln nowych przypadków raka oraz 9,7 mln zgonów. Szacunkowa liczba osób, które żyły pięć lat po tym, jak zdiagnozowano u nich nowotwór, wyniosła 53,5 mln. „Mniej więcej 1 na 5 osób zapada w swoim życiu na raka, a z powodu tej choroby umiera ok. 1 na 9 mężczyzn oraz 1 na 12 kobiet” – czytamy.

Czytaj więcej

Król Karol ma nowotwór. Oficjalny komunikat Pałacu Buckingham

W komunikacie opublikowanym w serwisie internetowym Światowej Organizacji Zdrowia napisano, iż z badań przeprowadzonych przez WHO, dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wynika, że spośród państw objętych ankietą w 39 proc. podstawowe leczenie raka było finansowane w ramach pakietu podstawowych usług zdrowotnych, zaś w 28 proc. krajów dodatkowo pokrywano koszt zajmowania się osobami wymagającymi opieki paliatywnej (nie tylko chorymi onkologicznie).

Najczęstsze choroby nowotworowe

Najnowsze szacunki IARC pokazują, że w 2022 r. dziesięć rodzajów raka stanowiło ok. dwóch trzecich nowych przypadków chorób nowotworowych i związanych z tym zgonów na całym świecie. Dane te obejmują 185 państw i 36 nowotworów.

Najczęściej występującym nowotworem na świecie był rak płuca (2,5 mln nowych przypadków, czyli 12,4 proc. wszystkich nowych przypadków). Na drugim miejscu znalazł się rak piersi (2,3 mln przypadków, 11,6 proc.), a następnie rak jelita grubego (1,9 mln przypadków, 9,6 proc.), rak prostaty (1,5 mln przypadków, 7,3 proc.) i rak żołądka (970 tys. przypadków, 4,9 proc.).

Rak płuca, rak piersi

Rak płuca był główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów (1,8 mln zgonów, 18,7 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych z powodu raka). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły: rak jelita grubego (900 tys. zgonów, 9,3 proc.), rak wątroby (760 tys. zgonów, 7,8 proc.), rak piersi (670 tys. zgonów, 6,9 proc.) i rak żołądka (660 tys. zgonów, 6,8 proc.). Według WHO to, że rak płuca ponownie stał się najczęściej występującą chorobą nowotworową, ma prawdopodobnie związek ze zjawiskiem korzystania z wyrobów tytoniowych w Azji.

Czytaj więcej

Kobiety i mężczyźni chorują inaczej. Wiadomo, co decyduje o tych różnicach

Najczęstsza i najczęściej śmiertelna choroba nowotworowa u kobiet to rak piersi, u mężczyzn – rak płuca. Rak piersi był najczęstszym nowotworem u kobiet w 157 ze 185 państw.

Rak szyjki macicy był ósmym najczęściej występującym nowotworem na świecie i dziewiątą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka (661 tys. nowych przypadków, 348 tys. zgonów). To najczęstszy rak u kobiet w 25 krajach m.in. Afryki Subsaharyjskiej.

Liczba przypadków wzrośnie

Z opracowania Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ryzyko związane z rakiem jest skorelowane z tzw. wskaźnikiem rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI) w poszczególnych państwach. W tekście czytamy, że szczególnie ma to miejsce w przypadku raka piersi. W państwach z wysokim HDI rak piersi zostanie wykryty u jednej na 12 kobiet, a jedna na 71 kobiet umrze z powodu tej choroby. W krajach o niskim HDI rak piersi zostanie wykryty u jednej na 27 kobiet, a dla jednej na 48 kobiet choroba okaże się śmiertelna.

Według szacunków WHO w 2050 r. nowych przypadków raka będzie na całym świecie 35 mln – co oznacza wzrost o 77 proc. w porównaniu z szacowanymi na 2022 r. 20 mln. Według agencji WHO ds. raka szybko rosnące obciążenie chorobami nowotworowymi na świecie odzwierciedla zarówno starzenie się i wzrost populacji, jak również zmiany w tym, w jakim stopniu ludzie narażeni są na czynniki ryzyka. „Tytoń, alkohol i otyłość to główne czynniki zwiększające zachorowalność na raka, a zanieczyszczenie powietrza wciąż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na środowiskowe czynniki ryzyka” – czytamy w opracowaniu WHO.

Agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. walki z rakiem – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) – opublikowała najnowsze szacunki dotyczące chorób nowotworowych na świecie oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w 115 krajach. Okazuje się, że większość państw w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC) nie przeznacza odpowiednio dużych środków finansowych na usługi w zakresie opieki onkologicznej i paliatywnej.

Ile osób choruje na raka?

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Onkodebata
W 2024 r. zapisy do onkologa także przez internet
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Onkodebata
Rak piersi – nowe możliwości terapii
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka