Kiedy giełdowy deweloper podawał kilka dni temu prognozy sprzedaży mieszkań na 2024 r. dodał, że rozmawia w sprawie zawarcia umowy na realizację w partnerstwie co najmniej jednego projektu z segmentu co-living. Develia właśnie zawiązała joint-venture z funduszem CEE Student Housing Fund zarządzanym przez litewski I Asset Management.

Owocem będzie prywatny akademik we Wrocławiu liczący 300 pokoi. Develia odpowiada za nabycie gruntu (umowa została już zawarta), nadzór nad budową i wykończenie budynku. Obejmie 10 proc. w joint-venture, które to udziały zostaną wykupione przez fundusz po zakończeniu budowy. Start budowy jest przewidywany na przełom tego i przyszłego roku, a oddanie na początku roku akademickiego w 2026 r.

- Traktujemy tę współpracę jako formę dywersyfikacji i uzupełnienie podstawowej działalności w sektorze mieszkaniowym. Model współpracy wypracowany z naszym partnerem zakłada zaangażowanie kapitałowe Develii na poziomie 10 proc. i otrzymanie wynagrodzenia za realizację projektu. Spodziewamy się istotnie wyższego zwrotu z inwestycji niż zakładany w strategii poziom 15 proc. – skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii.

To trzeci dom studencki sieci SHED Living w Polsce. We wrześniu 2023 r. otwarty został akademik w Krakowie liczący 566 pokoi, postawiony przez Mota-Engil. W Warszawie trwa budowa obiektu obejmującego 360 pokoi - deweloperem jest Solida Capital, a wykonawcą Skanska.

- W związku z wysokim zapotrzebowaniem na tego typu usługi, dostrzegamy istotny potencjał rozwoju naszej działalności w Polsce, szukamy kolejnych możliwości inwestycyjnych w Warszawie, Gdańsku oraz innych miastach akademickich. Analizujemy też kraje sąsiadujące. Bardzo dobre wyniki akademików działających na Litwie, Łotwie i w Krakowie, są zarówno wizytówką naszej działalności, jak i źródłem zaufania partnerów i inwestorów - skomentował Matas Mockeliūnas, partner funduszu z I Asset Management.