Wizualizacja sobie, życie sobie. Z czego budują deweloperzy

Klienci nabywający mieszkanie realnie nie mają wglądu w karty materiałowe elementów wbudowanych w częściach wspólnych budynku, np. bram garażowych, drzwi. Weryfikacja czy zostały one poprawnie dobrane spoczywa na deweloperze.

Publikacja: 23.12.2022 11:28

Wizualizacja sobie, życie sobie. Z czego budują deweloperzy

Foto: Adobe Stock

Problemy mogą pojawić się podczas użytkowania obiektu. Może tak być, jeśli okaże się, że np. brama garażowa została dostosowana do domu jednorodzinnego zamiast do budynku wielorodzinnego i serwis odmawia naprawy.

- W takiej sytuacji należy wezwać dewelopera do wymiany bramy, jeżeli faktycznie została źle dobrana. Częstym przypadkiem jest również stosowanie nieprawidłowo dobranych materiałów przy zagospodarowaniu terenu. Montowane są elementy, które nie są przystosowane do używania na zewnątrz obiektów, np. oświetlenie czy ławki. Zarządca przed przejęciem budynku powinien zweryfikować zamontowane elementy, ale najczęściej się to nie dzieje lub jest dokonywane pobieżnie – wyjaśnia Dorota Holko, prawnik zajmująca się ryzykiem budowlanym.

Jak mówi prawniczka, deweloper powinien przekazać komplet kart materiałowych oraz atestów do zastosowanych materiałów, co jest również weryfikowane przez nadzór budowlany, jednakże nikt nie sprawdza dokładnie czy np. szlaban jest przeznaczony dla 20 czy 200 lokali.

Czytaj więcej

Oblodzenie dachów groźniejsze niż śnieg

Nabywco pomóż sobie sam

Nabywca przed zakupem powinien zapoznać się z projektem budowlanym, (do czego ma prawo zgodnie z art. 26 pkt 5 ustawy deweloperskiej z 2021 r.) oraz uważnie przeczytać prospekt informacyjny, który stanowi integralną część umowy deweloperskie (art. 23 ust. 2 ustawy deweloperskiej z 2021 r.). Zgodnie z ustawą deweloperską z 2021 r. prospekt informacyjny wymaga m.in. podania informacji o charakterze technicznym. Zapisy prospektu informacyjnego są obowiązujące a nabywca może egzekwować ich wykonanie.

Deweloper zazwyczaj zastrzega, że wizualizacje budynku i zagospodarowania terenu mają jedynie charakter poglądowy. Częstym przypadkiem jest także optymalizacja projektu budowlanego. Inwestor może wprowadzić zmiany w wyglądzie budynku, jego otoczenia i poszczególnych elementów. Ustawa deweloperska z 2021 r. jest pod tym względem bardziej rygorystyczna, albowiem praktycznie każda zmiana może zostać potraktowana przez klienta, jako wada istotna o ile dotyczy mieszkania. Można przyjąć, że zmiana np. balustrady balkonowej ze szklanej na metalową będzie wadą istotną, a nie wadą nieistotną.

Nie dać się oszukać

Częstą praktyką jest wpisywanie w prospektach informacyjnych wybranych elementów wyposażenia z zastosowaniem spójnika lub oraz podanie, że mogą być one użyte alternatywnie. Deweloperzy stosują takie zapisy, aby zabezpieczyć się np. w przypadku braku dostępności danego materiału. W takim przypadku nabywca nie wie, czego może się spodziewać, np. jakiej firmy będzie mieć kocioł.

W myśl ustawy deweloperskiej z 2021 r. deweloper powinien trzymać się zapisów prospektu informacyjnego i nie może dokonać jego jednostronnej zmiany. Jeżeli dane lub informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie, których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu zawarcia umowy to nabywca może odstąpić od umowy (art. 43 pkt 4 ustawy deweloperskiej z 2021 r.).

- Klienci mają coraz większą świadomość i egzekwują od deweloperów wywiązanie się z zapisów prospektu informacyjnego i przedstawianych wizualizacji. Jeżeli w projekcie miał być plac zabaw a w zamian za to powstał trawnik, to może być to potraktowane, jako niezgodność z ofertą, na jaką nabywca zgodził się podpisując umowę deweloperską. Coraz częściej dla nabywców przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania istotne są kwestie wizualne. Nabywcy wręcz oczekują wiernego odwzorowania inwestycji, co nie zawsze jest możliwe w realiach budowlanych – wskazuje Piotr Jarzyński, prawnik z kancelaria prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Problemy mogą pojawić się podczas użytkowania obiektu. Może tak być, jeśli okaże się, że np. brama garażowa została dostosowana do domu jednorodzinnego zamiast do budynku wielorodzinnego i serwis odmawia naprawy.

- W takiej sytuacji należy wezwać dewelopera do wymiany bramy, jeżeli faktycznie została źle dobrana. Częstym przypadkiem jest również stosowanie nieprawidłowo dobranych materiałów przy zagospodarowaniu terenu. Montowane są elementy, które nie są przystosowane do używania na zewnątrz obiektów, np. oświetlenie czy ławki. Zarządca przed przejęciem budynku powinien zweryfikować zamontowane elementy, ale najczęściej się to nie dzieje lub jest dokonywane pobieżnie – wyjaśnia Dorota Holko, prawnik zajmująca się ryzykiem budowlanym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nieruchomości
Rząd przyjął program tanich kredytów. Klienci już rezerwują odpowiednie mieszkania
Nieruchomości
Wielki recykling budynków nabiera tempa. Troska o środowisko czy o portfel?
Nieruchomości
Opada gorączka, ale nie chęci
Nieruchomości
Klienci czekają w blokach startowych
Nieruchomości
Kredyty mieszkaniowe: światełko w tunelu
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu