30 proc. - kara za samowolkę

Opłaty za legalizację samowoli budowlanej są za wysokie - uważa - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt kodeksu budowlanego.

Aktualizacja: 30.06.2015 13:15 Publikacja: 30.06.2015 12:25

30 proc. - kara za samowolkę

Foto: Fotorzepa/Jerzy Dudek

- Wzrost wysokości opłat, przy legalizacji samowoli budowlanej do 30 proc. wartości nieruchomości, utrudni sam proces legalizacji i uporządkowanie stanu prawnego, np. w przypadku zmian właścicielskich - twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, analizując projekt kodeksu budowlanego.

Obecnie opłaty przy legalizowaniu samowoli budowlanej ustala się według wskazanego w ustawie algorytmu przy uwzględnieniu kategorii obiektu budowlanego, określonej w załączniku do ustawy. Natomiast w projekcie kodeksu budowlanego uzależniono ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej od wartości nieruchomości i ma ona wynosić do 30 proc. jej wartości, co w wielu przypadkach może oznaczać znaczący wzrost.

- Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze konieczność legalizacji wynika z faktycznej samowoli. W wielu przypadkach jest to związane z interpretacją stanu formalnego inwestycji przeprowadzonych w dobrej wierze - tłumaczą eksperci Lewiatana.

Ich zdaniem wprowadzenie zasady ustalania opłaty legalizacyjnej w uzależnieniu od wartości obiektu spowoduje konieczność zmiany organu właściwego do wymierzania wysokości tej opłaty, wskazując naczelnika urzędu skarbowego, jako najwłaściwszy organ, który ma wykwalifikowane i doświadczone kadry oraz odpowiednie instrumenty prawne.

Istotna jest również zmiana w zakresie sankcji z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Dziś kara pieniężna jest nakładana nie za fakt nielegalnego użytkowania (a więc bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, pomimo sprzeciwu albo bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), ale za nielegalne przystąpienie do użytkowania, a więc za jednorazowe działanie (przystąpienie), a nie za działanie trwałe (użytkowanie).

- Zgodnie z projektem kodeksu budowlanego, karane będzie użytkowanie, a nie przystąpienie do użytkowania. Jest to o tyle istotne, że w chwili obecnej organ nadzoru budowlanego tylko raz może nałożyć karę z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania. Natomiast projektowane wprowadzenie kary za użytkowanie pozwoli nakładać takie kary wielokrotnie w okresie trwania stanu naruszenia - wyjaśniają eksperci Lewiatana.

Zmieniony zostaje również organ właściwy do wymierzenia kary (nie będzie to już organ nadzoru budowlanego, ale organ podatkowy), jak również sposób obliczenia wymiaru kary.

- Wzrost wysokości opłat, przy legalizacji samowoli budowlanej do 30 proc. wartości nieruchomości, utrudni sam proces legalizacji i uporządkowanie stanu prawnego, np. w przypadku zmian właścicielskich - twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, analizując projekt kodeksu budowlanego.

Obecnie opłaty przy legalizowaniu samowoli budowlanej ustala się według wskazanego w ustawie algorytmu przy uwzględnieniu kategorii obiektu budowlanego, określonej w załączniku do ustawy. Natomiast w projekcie kodeksu budowlanego uzależniono ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej od wartości nieruchomości i ma ona wynosić do 30 proc. jej wartości, co w wielu przypadkach może oznaczać znaczący wzrost.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Najem mieszkań. Otwiera się obiekt Wrzesińska 2A
Nieruchomości
Biura. Nowy Rynek E w Poznaniu zmienia właściciela za ponad 79 mln euro
Nieruchomości
Drugi etap Cityflow z bankowym finasowaniem
Nieruchomości
Biurowiec Warsaw Trade Tower ma 25 lat
Nieruchomości
Belgowie w Ursusie. Osiedle Fokus na starcie
Nieruchomości
Akademiki czekają na boom