Bakterie glebowe tworzą ogromną większość  żywej biomasy Ziemi i odgrywają podstawową rolę w naszym życiu. Kontrolują podstawowe procesy rozwoju ekosystemów, takich jak żyzność gleby, która ma zasadnicze znaczenie dla produkcji żywności. Wpływają również na magazynowanie węgla, co ma bezpośredni wpływ na zmiany klimatyczne. Szczypta gleby zawiera tysiące gatunków i miliony komórek bakterii, a nasza wiedza na temat tych organizmów jest wciąż ograniczona. Większość bakterii glebowych nie została opisana, nie znamy ich zapisów genetycznych i nigdy nie rozmnażano ich w laboratorium.

Dzięki dotacjom unijnym można było przeprowadzić globalne badanie terenowe.

Naukowcy zebrali próbki gleby w 237 różnych lokalizacjach na sześciu kontynentach, od pustyń po lasy tropikalne i regiony polarne. Analizy fizykochemiczne, w połączeniu z technikami sekwencjonowania DNA, ujawniły dominujące gatunki, ich preferencje dla warunków glebowych i klimatycznych.

Wyniki badań pokazują, że 2% globalnych gatunków bakterii, to około 500 gatunków. Stanowią one około połowy populacji bakterii w dowolnej glebie na naszej planecie. Niektóre z nich są bardzo powszechne w naszych glebach. Jeśli poznamy ich funkcjonowanie, będziemy mogli wpływać na skład bakterii w ziemiach rolnych, co pomoże zachować ich jakość i zwiększyć produktywność żywności.