W 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że zmiany klimatyczne doprowadzą do rozpowszechniania się malarii, biegunek, problemów z krążeniem i niedożywienia, co rocznie zwiększy liczbę zgonów na świecie w latach 2030-2050.

Teraz współautor tego raportu, sir Andrew Haines przekonuje, że 250 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie z powodu zmian klimatycznych to "zachowawcze szacunki". Haines pisze o tym na łamach "New England Journal of Medicine". Jego zdaniem w rzeczywistości rocznie z powodu zmian klimatycznych może umierać znacznie więcej osób.

- Uważamy, że wpływ (zmian klimatycznych na zdrowie) jest znacznie trudniejszy do oszacowania ze względu na przesiedlenia ludzi związane z czynnikami takimi jak produkcja żywności czy zbiory zbóż, które ograniczą produktywność rolników w regionach tropikalnych, czego nie braliśmy wcześniej pod uwagę - wyjaśnił Haines, brytyjski epidemiolog.

Z raportu WHO wynika, że zmiana klimatyczna może wepchnąć 100 mln ludzi w skrajną nędzę do 2030 roku, co również wpłynie na liczbę zgonów.

Na zdrowie człowieka ma mieć też wpływ zmniejszenie się zasobów wody pitnej, odlesianie dużych obszarów, nadmierne połowy ryb, spadek biodywersyfikacji, zanieczyszczenie wód oceanicznych i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych.

Według Hainesa "przyszłe generacje będą oglądać się za siebie i żałować szans, które zmarnowaliśmy na drodze do bardziej zdrowej, zrównoważonej gospodarki i pytać, czemu nie zaczęliśmy działać wcześniej".