PM2,5 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 µm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka.

Z raportu dotyczącego jakości powietrza na świecie w 2019 roku (World Air Quality Report) opublikowanego przez IQAir Group i Greenpeace wynika, że biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców wystawionych na działanie pyłu PM2,5 krajem najbardziej zanieczyszczonym przez ten rodzaj cząsteczek w powietrzu jest Bangladesz, który wyprzedza Pakistan, Mongolię, Afganistan i Indie.

Pył PM2,5 dostaje się do krwi człowieka przez drogi oddechowe i prowadzi do poważnych chorób - astmy, raka płuc i chorób serca.

Spośród największych miast świata (liczących powyżej 10 mln mieszkańców) największe stężenie pyłu PM2,5 notuje się w New Delhi (Indie). Drugie miejsce na tej liście zajmuje Lahore (Pakistan). Na kolejnych miejscach są Dhaka (Bangladesz), Kalkuta (Indie), Linyi i Tiencin (Chiny), Dżakarta (Indonezja).

Kolejne miejsce na liście zajmuje Wuhan - miasto, w którym w grudniu 2019 roku pojawił się koronawirus 2019-nCoV, które wyprzedza inne chińskie miasta - Chengdu i Pekin.

Raport jest oparty na danych o zanieczyszczeniu powietrza z niemal 5000 miast świata.

Z raportu wynika, że ilość PM2,5 w powietrzu zmniejszyła się w Chinach o 20 proc. w porównaniu do 2018 roku - ale nadal 117 z 200 miast z powietrzem najbardziej zanieczyszczonym tym pyłem znajduje się w Chinach. Tylko 2 proc. miast w Chinach nie przekracza ilości PM2,5 w powietrzu, którą WHO uważa za bezpieczną.

W Europie najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Polsce i we Włoszech - wynika z raportu. Na liście 1000 miast z najbardziej zanieczyszczonym pyłem PM2,5 powietrzem znajduje się 39 polskich i 31 włoskich miast.