Wyroby z bursztynu, efektowna biżuteria czy elementy dekoracyjnych strojów pochodzące z rozległych terenów dorzecza Dźwiny i Niemna można będzie od soboty podziwiać w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Na ekspozycję uświetniającą obchody tysiąclecia Litwy oprócz zabytków składają się również grafiki, multimedialne prezentacje oraz muzyka czerpiąca z folkloru bałtyjskiego. Przy jej tworzeniu korzystano z liczącego 2,5 tysiąca lat dziedzictwa kulturowego plemion bałtyjskich. Ich potomkami są obecnie Litwini i Łotysze. Wystawę, we współpracy z nimi, przygotowali pracownicy ASP w Wilnie.