Nasi ewolucyjni kuzyni, oglądając telewizję, doświadczają różnych emocji, w tym zadowolenia. Potwierdziły to badania uczonych z Instytutu Badania Naczelnych przy Uniwersytecie Kioto.