Puszcza Amazońska, największy tropikalny las deszczowy, który jest domem dla 10% znanych na całym świecie gatunków, może stracić połowę swoich roślin i zwierząt pod koniec stulecia, gdy globalne ocieplenie spustoszy planetę. Utrata różnorodności biologicznej jest zaledwie elementem tego, co się dzieje z lasami, mokradłami i morzami na świecie.

Jak wynika z opublikowanego badania, nawet jeśli kraje osiągną cele wyznaczone przez paryskie porozumienie klimatyczne, wielkie lasy na świecie prawdopodobnie stracą jedną czwartą swoich roślin i zwierząt. Badania World Wildlife Fund (WWF), Uniwersytetu Wschodniej Anglii i Uniwersytetu Jamesa Cooka, zbadały wpływ globalnego ocieplenia na prawie 80 000 gatunków z 35 regionów.

Do końca wieku, miejsca takie jak Puszcza Amazońska i Wyspy Galapagos mogą stać się nierozpoznawalne, a połowa gatunków, które tam żyją, zostanie zniszczona przez zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka - powiedziała Tanya Steele, dyrektor generalny WWF.

Naukowcy wymodelowali trzy scenariusze z różnymi zmianami temperatury pod koniec wieku:

Wzrost poniżej 2° C, cel określony w Paryskim porozumieniu klimatycznym

Wzrost o 3,2° C, cel wyznaczony obecnymi zobowiązaniami rządowymi

Wzrost o 4,5° C, co jest prognozowane biorąc pod uwagę aktualne trendy emisji na świecie

Przy wzroście o 3,2° C, 60% gatunków roślin i prawie połowa gatunków zwierząt w Amazonii może zniknąć jeszcze w tym stuleciu. Najgorszy scenariusz zakłada wzrost temperatury o 4,5 stopni Celsjusza. W takim wypadku w Puszczy Amazońskiej liczba gatunków płazów może zmniejszyć się o 75 proc., a gatunków roślin o 70 proc. do 2080 roku - wynika z analizy WWF.

Wyższa temperatura może mieć wpływ na zwierzęta na wiele sposobów. Może to doprowadzić na przykład do skrócenia okresów polowania dla afrykańskich dzikich psów żyjących w lasach Miombo. Zwierzęta, które są zagrożone i szczególnie wrażliwe na ciepło, mogą zniknąć całkowicie z niektórych regionów z powodu niedoboru żywności.