Materiał powstał we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rok temu Centrum Onkologii – Instytut rozpoczęło realizację projektu „Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I, poprzez wymianę wyrobów medycznych" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakupiono 49 sztuk sprzętu i aparatury medycznej, w tym tomograf komputerowy, kardiomonitory, defibrylator, łóżka szpitalne, mikroskop konsultacyjny, stół operacyjny, lampę operacyjną, respirator, defibrylator z łyżkami nasercowymi, platformę do monitorowania hemodynamicznego, bronchoskopy intubacyjne, aparaty do znieczulenia.

Sprzęt trafił do Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Radiologii, na Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Na Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej wykonywanych jest rocznie ponad 400 operacji. Trafiają tam pacjenci z pierwotnym rakiem płuca, przerzutami innych nowotworów do płuc oraz z nowotworami „rzadkimi". Rocznie przeprowadzanych jest tam również ponad 1300 różnego rodzaju zabiegów diagnostycznych.

Pacjenci po operacjach torakochirurgicznych w bezpośrednim okresie po zabiegu wymagają szczególnego nadzoru, gdzie monitoruje się ich czynności życiowe i zapewnia skuteczne leczenie przeciwbólowe. Dzięki nowemu sprzętowi zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych i skraca czas hospitalizacji. Dodatkowo chorzy mogą liczyć na krótszy czas oczekiwania na zabiegi.

Nowotwory płuc często łączą się z innymi schorzeniami układu oddechowego, dlatego system wspomagania oddychania po operacji stanowi złożony problem. Nieodpowiednie ciśnienie grozi uszkodzeniem miąższu tkanek i znacznie podnosi ryzyko powikłań. Nowy respirator z komputerem metabolicznym w znacznym stopniu rozwiązuje ten problem, zastępując dotychczasowy dziesięcioletni sprzęt.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeprowadza się rocznie ponad 12 tys. znieczuleń do operacji i unikatowych w skali kraju złożonych procedur chirurgicznych. Dlatego też oddział zyskał nowy defibrylator z łyżkami nasercowymi, platformę do monitorowania hemodynamicznego, bronchoskop intubacyjny i dwa aparaty do znieczulenia, umożliwiające zastosowanie złożonych trybów wentylacji.

Dzięki oszczędnościom uzyskanym w projekcie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został doposażony m.in. w aparat USG, elektrohydrauliczny stół chirurgiczny i trzy ambulatoryjne pompy infuzyjne.

W pełni zautomatyzowane nowe łóżko do intensywnej terapii spełnia standardy podwyższonej czystości mikrobiologicznej i jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno chorych jak i personelu. W przypadkach skomplikowanych zabiegów, każde dotknięcie chorego może się wiązać z zakażeniem, a w efekcie poważnymi komplikacjami. Zakupione łóżko dzięki zautomatyzowaniu ogranicza ryzykowny ten kontakt. Można je w całości wprowadzić do komory sterylizującej, co zmniejsza ryzyko powstania infekcji szpitalnych i skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Blok operacyjny został wyposażony w nowy stół do zabiegów torakochirurgicznych. Jego konstrukcja i dodatkowe wyposażenie umożliwiają ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dzięki temu skraca się czas potrzebny do przygotowania go do operacji, więc i samego zabiegu.

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej jest największym i jednym z najnowocześniejszych placówek tego rodzaju w Polsce. Zapewnia kompleksową i wielospecjalizacyjną diagnostykę oraz monitorowanie leczenia chorych na nowotwory. Pracownie wykonują badania biochemiczne, cytologiczne, histopatologiczne, immunofenotypowe oraz oznaczają markery cytogenetyczne, molekularne i nowotworowe. Badania genetyczne pozwalają w pewnym stopniu przewidywać przebieg choroby.

W ramach projektu zakład zyskał nowy wielostanowiskowy mikroskop konsultacyjny, który umożliwia zeskanowanie od 1 do 360 preparatów jednocześnie. Łączy w sobie tradycyjne mikroskopy optyczne z prezentacją elektroniczną obrazu histopatologicznego lub cytologicznego oraz możliwością cyfrowego zapisu i dokumentacji danych. Lekarze mogą zatem zapewnić pacjentom onkologicznym szybsze, bardziej precyzyjne i trafne rozpoznania, a tym samym krótszy czas konieczny do wdrożenia odpowiedniego leczenia.

W ramach projektu zakupiono również tomograf komputerowy o wartości 3,28 mln zł. Zakład Radiologii w Centrum Onkologii jest największą wysoko specjalistyczną i szeroko profilową jednostką diagnostyczną w Polsce w zakresie tomografii komputerowej. Świadczy usługi nie tylko dla regionu Mazowsza, ale również całej Polski. Dziennie wykonuje się tam od 80 do 100 badań tomograficznych u pacjentów onkologicznych. Są to zazwyczaj trudne obrazowania obejmujące jednocześnie kilka obszarów. Zapotrzebowanie jest ogromne, a działające wcześniej trzy aparaty z trudem mogły podołać potrzebom pacjentów. Nowe urządzenie nie tylko poprawi dostępność badań tomograficznych, ale także jakość uzyskiwanych obrazów, a co za tym idzie, dokładniejszą ocenę stopnia zaawansowania nowotworu i trafniejsze rozpoznanie charakteru zmian. Dobra diagnoza to przecież fundament leczenia i dobrych rokowań.

—Malwina Użarowska

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" oś priorytetowa IX – „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020".