Prawie 15 mln na sprzęt medyczny

Największa placówka onkologiczna w Polsce zastępuje dziesięcioletnią aparaturę nowoczesnym wyposażeniem.

Aktualizacja: 27.12.2018 17:42 Publikacja: 27.12.2018 17:34

Obecne technologie umożliwiają nie tylko precyzyjne obrazowanie, ale i dokumentację danych

Obecne technologie umożliwiają nie tylko precyzyjne obrazowanie, ale i dokumentację danych

Foto: AdobeStock

Materiał powstał we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekt „Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii – Instytut poprzez wyminę sprzętu i aparatury medycznej" zakładał inwestycję ponad 14,8 mln zł w unowocześnienie Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Zakładu Radiologii, Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego, Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Kliniki Układu Moczowego oraz Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki.

Nowa aparatura to nie tylko lepsza diagnostyka i bezpieczeństwo leczenia, ale również szybsze i precyzyjniejsze terapie dla pacjentów onkologicznych oraz krótsze kolejki do zabiegów i badań. Wymiana urządzeń dotyczy sprzętu endoskopowego, ultrasonograficznego i radiologicznego, czyli podstawowych narzędzi stosowanych do diagnostyki nowotworów. Nowoczesne technologie wspierają interdyscyplinarność leczenia, rozumianą jako podejmowanie przez różnych specjalistów decyzji na bazie danych pochodzących z wielu badań, zgromadzonych w jednym ośrodku.

Prognozy zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych dla onkologii wskazują, że liczba zachorowań na nowotwory będzie się zwiększać nawet o 18 proc. Statystyki te są zależne od wielu czynników, między innymi starzenia się społeczeństwa, zanieczyszczenia środowiska oraz cywilizacyjnej ewolucji stylu życia.

W przypadku raka przewodu pokarmowego przewidywania są jeszcze bardziej pesymistyczne, ponieważ mówimy o wzroście o 26–28 proc. Wymiana sprzętu i aparatury medycznej w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej ma na celu nie tylko zastąpienie starych i wysłużonych urządzeń nowymi, ale przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze światowymi standardami. Oznacza to precyzyjną diagnozę, szybsze wdrożenie leczenia, a tym samym krótszą hospitalizację i lepsze rokowania.

Do Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej trafiły również: gastroskop, kolonoskop, aparat do endoskopii z przewodem ultrasonograficznym, procesory obrazu, aparat rentgenowski, ultrasonograf i źródła światła.

Precyzyjne obrazowanie

Do Zakładu Radiologii zakupiono nowoczesny rezonans magnetyczny i aparat rentgenowski wykorzystywany do diagnozowania zmian kostno-płucnych. W obu przypadkach dotychczasowy sprzęt nie spełniał obecnych wymogów technologicznych, a jakość obrazu często była niezadowalająca.

Onkolodzy twierdzą, że niezależnie od ich wiedzy czy poziomu refundacji terapii mają związane ręce, jeśli nie otrzymują precyzyjnych wyników badań pobranych od pacjentów tkanek. Postęp technologiczny umożliwił wprowadzenie w patomorfologii innowacyjnych rozwiązań opartych na obrazowaniu cyfrowym, zwanych wirtualną mikroskopią. Nowy diagnostyczny skaner preparatów mikroskopowych ma niezwykle dużą wydajność. Jest w stanie stworzyć obraz jednocześnie przynajmniej 300 preparatów mikroskopowych. Urządzenie to w istotny sposób przyspiesza uzyskanie wyników niezbędnych w procesie diagnostycznym.

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wzbogacił się również o nowy cytometr przepływowy, umożliwiający badanie materiału uzyskiwanego dzięki biopsjom cienkoigłowym. Metoda ta pozwala na otrzymanie wyniku nawet w ciągu dwóch godzin, a co za tym idzie – szybkie rozpoczęcie leczenia.

Mniejsze ryzyko dla pacjenta

W przypadku operacji onkologicznych dokonywanych na kręgosłupie słaba jakość obrazu zwiększa zakres zabiegu operacyjnego, wydłuża czas jego trwania średnio o ponad pół godziny oraz późniejszą hospitalizację nawet o 20 proc. Nowy aparat – ramię C – rentgen do śródoperacyjnej oceny radiologicznej, pozwala na znacznie zwiększoną efektywność leczenia i mniejszą inwazyjność operacji. Wysoka dokładność obrazu redukuje również dawkę promieniowania, jaką otrzymują pacjent i personel podczas zabiegu.

Kolejną aparaturą medyczną zakupioną w ramach projektu jest neuronawigacja, czyli system trójwymiarowej rekonstrukcji elementów anatomicznych z możliwością synchronizacji urządzenia ze śródoperacyjnym USG. Nawigacja w trakcie operacji odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. System ten wykorzystywany jest do usuwania guzów mózgu, nowotworów podstawy czaszki i rdzenia kręgowego oraz kręgosłupa, a także do badania struktur głębokich mózgu. Wykorzystanie tych technologii zdecydowanie skraca okres hospitalizacji pacjenta, zmniejsza ryzyko powikłań neurologicznych i ogólnych oraz daje możliwość wykonywania operacji w trudnych lokalizacjach mózgu i rdzenia kręgowego.

W Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej pojawiło się nowe urządzenie służące do przygotowywania radiofarmaceutyków stosowanych w terapii radioizotopowej i diagnostyce scyntygraficznej, a także badaniach PET. Zakupiony został również radiometr do badania promieniowania w próbkach. Natomiast Klinika Nowotworów Układu Moczowego zyskała nowoczesny ultrasonograf.

Dzięki oszczędnościom poczynionym w projekcie podpisano z Ministerstwem Zdrowia aneks do umowy o dofinansowanie. Dzięki temu dodatkowy, nowy sprzęt medyczny w postaci mikroskopów diagnostycznych, wirówek i innych urządzeń laboratoryjnych otrzymała Samodzielna Pracownia Cytogenetyki. Jest ona jednym z największych w kraju ośrodków diagnostycznych i naukowych. Specjaliści badają tam zmiany cytogenetyczne związane z nowotworami hematoonkologicznymi u 1600 pacjentów rocznie. Wśród 5000 badań wykonywanych każdego roku przeważają zmiany w układzie chłonnym.

Analizy te wykonywane są na rzecz pacjentów Centrum Onkologii – Instytutu, a także na potrzeby 30 innych jednostek lecznictwa onkologicznego i hematoonkologicznego.

—Malwina Użarowska

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych", oś priorytetowa IX – „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020".

Materiał powstał we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekt „Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii – Instytut poprzez wyminę sprzętu i aparatury medycznej" zakładał inwestycję ponad 14,8 mln zł w unowocześnienie Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Zakładu Radiologii, Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego, Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Kliniki Układu Moczowego oraz Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nauka
Dlaczego wielu naukowców lubi lizać skały? Ig Noble rozdane
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Nauka
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Nauka
Przodkowie człowieka byli bliscy wyginięcia 900 tys. lat temu?
Nauka
Łazik z Indii, Chandrayaan-3, wylądował na Księżycu
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Nauka
Krokodyle niepokojąco wyczulone na płacz ludzkich niemowląt
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej