Kryteria budowania listy najlepszych szpitali

Właściwa metodologia oceny placówek szpitalnych jest podstawą miarodajności i popularności listy liderów opracowywanej corocznie przez BFF Banking Group.

Publikacja: 25.11.2022 09:00

Metodologia wyłaniania zwycięzców rankingu BFF Banking Group odbywa się na podstawie udostępnionych danych finansowych publicznych jednostek służby zdrowia (SPZOZ-y), co pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy efektywności ich zarządzania.

Klasyfikacja ogłaszana w listopadzie 2022 roku opiera się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za rok 2021. Placówki nie są zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Wszystkie objęte analizą szpitale dzielone są na cztery kategorie.

∑ Trzy według wartości przychodu z NFZ (10–69 mln zł, 70–149 mln zł, 150 mln zł – przedziały bierzemy z MZ03), oraz:

∑ Szpitale Kliniczne i Instytuty (według tych samych wskaźników), tych placówek nie oceniamy według kryteriów „mały”, „średni” czy „duży”.

Ocenie poddane zostają następujące wskaźniki:

∑ Rentowność wynikająca ze sprzedaży – 40 proc.

∑ Dynamika kontraktu z NFZ – 25 proc.

∑ Płynność szybka – 20 proc.

∑ Dynamika aktywów – 15 proc.

Nagroda Specjalna dla Szpitala Najbardziej Przyjaznego dla Pacjentów przyznana jest na podstawie informacji od rzecznika praw pacjentów na temat liczby skarg na daną jednostkę publicznej ochrony zdrowia w zestawieniu z wysokością kontraktu z NFZ.

Należy podkreślić, że ranking nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (również takich, których właścicielem jest samorząd). Nie bierzemy pod uwagę także przychodni otwartych, ambulatoriów, lecznictwa otwartego, zakładów medycyny pracy, stacji pogotowia ratunkowego, oddziałów szpitali, sanatoriów, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group z siedzibą w Polsce.

Metodologia wyłaniania zwycięzców rankingu BFF Banking Group odbywa się na podstawie udostępnionych danych finansowych publicznych jednostek służby zdrowia (SPZOZ-y), co pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy efektywności ich zarządzania.

Klasyfikacja ogłaszana w listopadzie 2022 roku opiera się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za rok 2021. Placówki nie są zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nasze akcje
Debata „Jakość życia pacjentów z chorobami rzadkimi i neurologicznymi”. Szlachetna uważność wobec chorych
Nasze akcje
Z rakiem trzeba zacząć walczyć jak najlepszą bronią i możliwie wcześnie
Nasze akcje
Onkodebata: Dlaczego mnie to spotkało?
Nasze akcje
Onkodebata: Działajcie szybciej niż ja
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Nasze akcje
Onkodebata: Immunoterapia zwiększa szanse kobiet z rakiem piersi
Nasze akcje
Lider nie narzeka