Do 8 sierpnia Ministerstwo Sprawiedliwości odroczyło termin otwarcia ofert w przetargu na sieć transmisji danych dla sądów apelacyjnych, prokuratur, Służby Więziennej i systemu księgi wieczystej. – To efekt zmian istotnych warunków zamówienia – informuje biuro prasowe ministerstwa.

Przetarg składa się z trzech części. Pierwsza, szacowana na 10 mln zł, to sieć dla sądów apelacyjnych i prokuratur. Druga (budżet 27 mln zł) to sieć dla Służby Więziennej, a trzecia (30 mln zł) powstać ma na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego i systemu księgi wieczystej. Resort przesunął termin otwarcia ofert już po raz drugi – pierwotnie miało się to stać 1 lipca. Oferenci ciągle mają jednak jakieś zastrzeżenia. Pierwszą część zamówienia unieważniono po tym, jak spółka Net Technology poskarżyła się na wyśrubowane kryteria stawiane oferentom. Teraz powodem odroczenia terminu składania ofert były protesty Netii na drugą część zamówienia.

Przetarg na budowę sieci transmisji danych Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje przeprowadzić od 2004 roku. Poprzednia jego odsłona zakończyła się sporem sądowym między Telekomunikacją Polską, ministerstwem i konsorcjum Crowley Data Poland, Exatela i ATM. Ostatecznie po wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego i Krajowej Izby Odwoławczej przetarg został unieważniony.

Przetarg ministerstwa to jedno z największych zamówień na usługi telekomunikacyjne w sektorze publicznym. Szacunkowa wartość wynosi 67 mln złotych, ale zdaniem specjalistów resort będzie mógł wynegocjować kwoty o 30 – 50 proc. niższe.

Na obsługę Służby Więziennej największe szanse ma Telekomunikacja Polska, ponieważ inni operatorzy nie docierają swoimi łączami do rozproszonych jednostek więziennictwa. Natomiast system KRS i księgi wieczystej od kilku lat obsługuje Exatel.

– Trudno będzie odebrać mu ten kontrakt – ocenia przedstawiciel jednego z konkurentów, choć jego zdaniem Exatel będzie musiał znacznie obniżyć ceny swoich usług.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

l.dec@rp.pl