Najpierw w Oddziale Terenowym TVP w Szczecinie, a od 2005 roku w Biurze Technologii i Inwestycji TVP, którego został dyrektorem. Od 2011 roku jest dyrektorem Ośrodka TVP Technologie (wcześniej przez dwa lata jako radca odpowiadał w Ministerstwie Infrastruktury za przygotowywania do wdrażania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej).

Brał udział we wprowadzaniu kanałów TVP do naziemnej telewizji cyfrowej i w tworzeniu strategii wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce, odpowiadał za zbudowanie platformy hybrydowej TVP (Hbb TV), która ma już według danych ze stycznia 1,8 mln odbiorców.

Stworzył działający w oparciu o naziemną telewizję Regionalny System Ostrzegania (RSO). Jest członkiem technicznego komitetu Europejskiej Unii Nadawców (już po raz drugi).

Skończył Politechnikę Szczecińską oraz studia podyplomowe(Współczesne Systemy Radiokomunikacyjnei Telewizyjne) na Politechnice Warszawskiej, a także Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania w Szczecinie

TVP rozstaje się z Łodzikowskim na mocy porozumienia, nie podano na razie, kto go zastąpi.