Zainicjowana przez Huawei, European Leadership Academy ma na celu zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn poprzez wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do aktywnego udziału w cyfrowej transformacji oraz do stworzenia bardziej równej i zrównoważonej Europy. Inicjatywa przyczynia się do realizacji celów Dekady Cyfrowej Komisji Europejskiej, promując cyfrowo wykwalifikowane społeczeństwo i zwiększając liczbę wysoko wyspecjalizowanych specjalistek w dziedzinie cyfryzacji. Ponadto wspiera kobiety w budowaniu i rozwoju kariery, a także w dostępie do stanowisk kierowniczych.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia organizacjom z całej Europy, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Inicjatywa European Leadership Academy została nominowana w kategorii Women in ICT Careers za realizacje dwóch flagowych programów: The Schools for Female Leadership in the Digital Age oraz Women's Academy for Rural Innovation. Nominacje ogłoszono podczas Platformy Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Pracy Komisji Europejskiej w czwartek, 30 maja. Ostateczni zwycięzcy zostaną ogłoszeni w lipcu.

Tony Yong JIN, wiceprezes wykonawczy Huawei w regionie europejskim, powiedział: "Rozwój talentów to wspólna odpowiedzialność dla każdego kraju, firmy i instytucji akademickiej. W Huawei jesteśmy zaangażowani w umożliwienie utalentowanym osobom uwolnienia ich pełnego potencjału".

Selina WEN, główna przedstawicielka Huawei przy instytucjach europejskich, dodała: "Nasze programy oferują przyszłym liderkom wyjątkową możliwość zdobycia wiedzy na temat najnowszych technologii. Cieszymy się, że ich pozytywny wpływ został doceniony przez Unię Europejską".

Berta Herrero, dyrektorka ds. Różnorodności, Równości i Włączenia w Huawei Europe i European Leadership Academy, podkreśliła: "European Leadership Academy przekształca krajobraz rozwoju talentów, rywalizując z najlepszymi MBA i zapewniając, że Europa pozostanie w czołówce rewolucji cyfrowej. To, co kilka lat temu było marzeniem, stało się teraz podstawową platformą startową dla kobiet, które za 5-10 lat będą kierować europejską gospodarką i ekosystemami innowacji. Jestem bardzo dumna z tego, co wspólnie osiągnęliśmy".

The Schools for Female Leadership badają związki technologii, stosunków międzynarodowych i ekonomii, z silnym komponentem równości. Programy skierowane są do młodych kobiet i przyjmują przedstawicielki z każdego z 27 państw członkowskich UE, a także z sześciu krajów Bałkanów Zachodnich i Ukrainy. Uczestniczki biorą udział w mentoringu przygotowanym przez ekspertów i ekspertki ze świata biznesu, nauki i polityki. Biorąc czynny udział w serii wykładów, paneli dyskusyjnych i wyzwań zespołowych, eksplorując przy tym tematy od kodowania i etyki AI. Zdobywają umiejętności także w obszarach takich jak wystąpienia publiczne czy zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Od początku istnienia zainicjowanego w 2021 roku programu, odbyły się cztery edycje – trzy letnie szkoły w Lizbonie, Pradze i Walencji oraz zimowa szkoła w Nicei. Czwarta letnia edycja odbędzie się w Warszawie w lipcu tego roku.

Women's Academy for Rural Innovation to przełomowy projekt, który stawia sobie za cel wspieranie kobiet mieszkających na obszarach wiejskich w procesie zielonej i cyfrowej transformacji. Inicjatywa koncentruje się na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, promowaniu zastosowania nowoczesnych technologii w ramach zrównoważonych innowacji i cyfryzacji małych oraz średnich przedsiębiorstw. Została stworzona, aby pomóc kobietom mieszkającym na obszarach wiejskich i tych mniej zurbanizowanych wykorzystać możliwości ery cyfrowej do wspierania wzrostu gospodarczego w ich lokalnych społecznościach. Inauguracyjny program odbył się w 2022 roku w największym regionie Europy, hiszpańskiej Kastylii i León.

Od momentu założenia w 2021 roku, do programów European Leadership Academy zgłosiło się ponad 12 000 kandydatek. Wszystkie wyłonione kandydatki otrzymują pełne stypendium, zgodnie z polityką równych szans ELA.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę European Leadership Academy oraz dowiedz się więcej na temat Summer School 2024 w Polsce: 

Materiał Promocyjny