Organizowana cyklicznie inicjatywa School for Female Leadership in the Digital Age, stanowiąca część globalnego programu Huawei Seeds for the Future, jest wyrazem trwałego zaangażowania firmy w rozwój integracji cyfrowej i niwelowanie nierówności społecznych. Każda edycja ma na celu zapewnienie kobietom przestrzeni do rozwoju i umożliwienie im poprowadzenia Europy w kierunku bardziej inkluzywnej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości.

Tony Yong Jin, Wiceprezes Wykonawczy Huawei na Region Europejski, zauważył: „European Leadership Academy przekształca krajobraz rozwoju talentów, umacniając pozycję Europy jako lidera transformacji cyfrowej. Huawei jest zaangażowany w promowanie przywództwa kobiet i jesteśmy dumni, że dzięki naszym programom utalentowane osoby mają możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału". Selina Wen, Główna Przedstawicielka Huawei w Instytucjach Europejskich, dodała: „Nowa odsłona projektu stanowi wyjątkową okazję dla przyszłych liderek do zdobycia wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy z naszymi partnerami z Polski, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia edukacyjne, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej”.

Berta Herrero, Dyrektorka ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego w Huawei Europe oraz Dyrektorka programu School for Female Leadership in the Digital Age, podkreśliła: „Biorąc pod uwagę potencjał generatywnej sztucznej inteligencji do zrewolucjonizowania różnych obszarów naszego życia, ważne jest, aby zasada inkluzywności była traktowana priorytetowo w tej nowej erze rozwoju technologicznego. Kobiety, dzięki swoim unikalnym umiejętnościom i talentom, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Mogą one przyczynić się do stworzenia takich narzędzi i struktur, które przyniosą korzyści dla wszystkich. Największym powodem do dumy jest dla mnie fakt, że nasze szkoły oferują pełne stypendia dla kandydatek z różnych środowisk i obszarów geograficznych, co skutecznie przekłada wizję równości szans na konkretne działania”.

Cieszymy się, że tegoroczna edycja Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2024 odbędzie się w Warszawie, w samym sercu Polski. Jako Huawei jesteśmy głęboko przekonani o ogromnym potencjale kobiet w obszarze nowych technologii. Według danych Eurostatu Polska ma jeden z najwyższych wskaźników udziału kobiet w branżach związanych z nauką i technologią. Podczas gdy średnia unijna wynosi 52%, w niektórych regionach naszego kraju wskaźnik ten sięga nawet 60%. To niezaprzeczalny dowód na to, że jako społeczeństwo zrobiliśmy duży krok naprzód. Widzimy ogromne korzyści płynące z większej reprezentacji kobiet w STEM. Różnorodność perspektyw, większa innowacyjność, elastyczność myślenia i lepsze umiejętności rozwiązywania problemów to tylko niektóre z nich – powiedział Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska.

"Właśnie dlatego, jako firma, aktywnie wspieramy polskie szkoły i uczelnie, oferując programy i inicjatywy, które mają na celu rozwijanie umiejętności technologicznych kobiet i zachęcanie ich do aktywnego kształtowania cyfrowej przyszłości. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tej zmiany i z niecierpliwością czekamy na tegoroczną edycję Summer School for Female Leadership in the Digital Age, która w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to dla nas wyjątkowy moment, zwłaszcza że w tym roku przypada 20. rocznica obecności firmy w naszym kraju. Co więcej, jest to wyraz uznania i potwierdzenie ważnej roli, jaką Polska odgrywa na globalnej mapie technologicznej" - pokreślił.

O inicjatywie School for Female Leadership in the Digital Age

Program edukacyjny Huawei ma na celu rozpoznanie i aktywne wspieranie ogromnego potencjału kobiecych talentów, wzmacniając tym samym pozycję kobiet w przewodzeniu rewolucji technologicznej.

Zgłoszenia do programu można składać do 30 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem strony internetowej European Leadership Academy: https://www.europeanleadershipacademy.eu/. Niezależne jury, składające się z liderek i liderów biznesu, naukowców, decydentów, działaczy na rzecz równości i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy wybierze 29 uczestniczek, którzy otrzymają pełne stypendium na udział w tym tygodniowym programie. Uczestniczki zostaną wybrane z każdego z 27 państw członkowskich UE, a dodatkowe miejsca zostaną zarezerwowane dla przedstawicielek Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

Od momentu powstania w 2021 r. programu, European Leadership Academy przyciągnęła ponad 9 000 zgłoszeń z całej Europy, stając się ważnym katalizatorem dla kobiet pragnących aktywnie kształtować przyszłość technologii. Program składa się z modułów obejmujących szeroki zakres tematów, takich jak: rozwijanie umiejętności przywódczych, etyka sztucznej inteligencji, wystąpienia publiczne, wprowadzenie do najnowocześniejszych technologii, ekologiczny rozwój, podstawy przedsiębiorczości, promowanie różnorodności, technologia dla społeczeństwa, otwarte innowacje, łączenie nauk humanistycznych i technicznych, budowanie globalnej współpracy, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie projektami.

W ciągu ostatnich trzech lat program School for Female Leadership in the Digital Age zmienił życie ponad 100 kobiet, pomagając im w pełni wykorzystać ich potencjał przywódczy. Wiele absolwentek zajmuje obecnie znaczące stanowiska w branży technologicznej, biznesie, globalnej polityce i środowisku akademickim, wnosząc wkład w renomowane międzynarodowe instytucje i organizacje, takie jak MIT, ONZ i Komisja Europejska. Jedna z absolwentek programu została najmłodszą członkinią estońskiego parlamentu, a inne wybrały ścieżkę przedsiębiorczości, prowadząc start-upy oferujące innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii klimatycznych.

Dla młodych kobiet uczestnictwo w European Leadership Academy to niezapomniane doświadczenie. Lisa Oberaigner, reprezentantka Austrii w 2021 roku, podkreśliła: „Bardzo doceniam, że dzięki programowi miałam szansę poznać liderów z zupełnie innych środowisk niż moje. To doświadczenie otworzyło mi oczy na wiele nowych perspektyw i pomysłów, co moim zdaniem jest nieocenione w rozwijaniu umiejętności przywódczych i planowaniu przyszłości zawodowej. Program zapewnił doskonałe połączenie prelekcji, warsztatów i spotkań towarzyskich, a zaangażowanie Huawei było po prostu niesamowite!". Marta Musidłowska, która reprezentowała Polskę w edycji 2022, podkreśliła: "Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak silna i tak blisko siebie", a szwedzka absolwentka, Elova Ryegård, dodała: „Huawei robi świetną robotę. Wszystkie duże firmy technologiczne powinny iść tą drogą, ponieważ to jest sposób na zainspirowanie młodych kobiet do rozpoczęcia kariery w branży technologicznej".

Przed inauguracją czwartej odsłony programu School for Female Leadership in the Digital Age w Walencji, Pilar Alegría, hiszpańska Minister Edukacji, przekazała słowa gratulacji uczestniczkom. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że zdołają w pełni wykorzystać niecodzienną szansę, jaką daje im Huawei. „Choć każda z was reprezentuje inny kraj i specjalizację, to łączy was wspólny cel - zredukowanie nierówności płciowych w Europie i promowanie przywództwa kobiet w dobie cyfryzacji" - dodała.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i członek jury, Marc Angel, chwalił ambicje programu i podkreślił potrzebę promowania umiejętności cyfrowych i edukacji, kwestionowania stereotypów cyfrowych i wspierania większej liczby kobiet-przedsiębiorców. Zrównoważona, sprawiedliwa, konkurencyjna i sprawiedliwa gospodarka wymagają aktywnego zaangażowania kobiet.

Podsumowując edycję 2022 w Pradze, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2020-2023), Christa Schweng, stwierdziła: „Technologia ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Podstawowe kompetencje cyfrowe będą niezbędne w 90% miejsc pracy. Wymaga to różnorodnych umiejętności, dlatego programy takie jak ten są tak ważne, ponieważ obecnie jedynie 1 na 5 dziewcząt decyduje się na karierę w branży technologicznej".

Więcej informacji o European Leadership Academy dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej programu: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Materiał Promocyjny