Aukcję wsparło wielu darczyńców i zebrano prace znakomitych artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Jerzego Nowosielskiego, Edwarda Dwurnika, Alfreda Lenicy,  Jana Dobkowskiego, Tomasza Ciecierskiego, Stasysa Eidrigevičiusa, Piotra Uklańskiego, Pawła Kowalewskiego, Piotra Janasa, Agaty Bogackiej, Poli Dwurnik, Bartosza Kokosińskiego, Ryszarda Grzyba, Maurycego Gomulickiego.

- Organizując aukcję chcemy włączyć się w pomoc ludziom, którzy musieli opuścić swoje domy i szukać schronienia w naszym kraju. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem odzewu na naszą prośbę o przekazanie dzieł. Zebrane środki w całości zostaną przekazane

Fundacji Ocalenie, która od  lat wspiera uchodźców trafiających do Polski – mówi Anna Szynkarczuk, koordynatorka aukcji.

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Jej głównym celem jest pomoc uchodźcom, imigrantom i repatriantom w budowaniu nowego życia w Polsce i wspieranie ich w integracji i rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Wobec wojny w Ukrainie i napływu do Polski ogromnej fali uchodźców wojennych działania Fundacji obejmują prace na pierwszej linii wsparcia – podstawową pomoc socjalną i integracyjną w punktach recepcyjnych i na przejściach granicznych. Organizacja zapewni pomoc psychologiczną i prawną w Warszawie, Łodzi i Łomży, gdzie znajdują się Centra Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie.

Aukcja zostanie przeprowadzona stacjonarnie i online. Będzie transmitowana na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

Maurycy Gomulicki, "Heaven"

Maurycy Gomulicki, "Heaven"

DESA Unicum

Magdalena Abakanowicz, "Son"

Magdalena Abakanowicz, "Son"

DESA Unicum