Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

w związku z pojawiającymi się w prasie i mediach społecznościowych wyrazami zaniepokojenia sytuacją w Wydawnictwie Ossolineum, które jest integralną częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, czujemy, że jako redakcja powinniśmy zabrać w tej sprawie głos: trwałość oraz profil wydawniczy oficyny nie są w żaden sposób zagrożone.

Doniesienia dotyczące nieprzemyślanych i nagłych zmian personalnych na stanowisku redaktora naczelnego Wydawnictwa są nieprawdziwe. W ciągu niespełna pięciu lat funkcjonowania redakcji pod kierownictwem Dariusza Sośnickiego z kilkuosobowego zespołu odeszło łącznie dziesięcioro wykwalifikowanych pracowników. Tak częsta rotacja zagrażała stabilnemu funkcjonowaniu oficyny. Zakończenie współpracy z redaktorem Sośnickim wynikało z troski o dobro Wydawnictwa oraz zatrudnionych w nim osób.

Wkład redaktora Sośnickiego w tworzenie nowego profilu Wydawnictwa Ossolineum jest ważny, jednak książki, które ukazywały i ukazują się nakładem naszej oficyny, są wynikiem pracy całego zespołu, jak również jej współpracowników.


Zapewniamy, że nasze decyzje wydawnicze są autonomiczne, o czym świadczą publikowane przez Ossolineum książki.

Zespół Wydawnictwa Ossolineum