Zamek bierze udział w międzynarodowych projektach związanych z nowymi technologiami, transferem wiedzy. Rangę zyskał konkurs „Śląska rzecz” i coroczne projekty jak „Design w przestrzeni publicznej”. Dzięki współpracy zamku z urzędem marszałkowskim w Katowicach powstał śląski krój pisma – czcionka Silesiaka (projekt Henryk Sakwerda, Artur Frankowski).

Centrum powstało dzięki pomocy Unii Europejskiej, która pokryła większość wartej około 12 mln zł modernizacji i rozbudowy dawnego pałacyku Habsburgów. Sztuka regionalna spotyka się tu z ogólnopolską i światową. Oraz z biznesem. – Pomyśleliśmy, że wzornictwo powinno pomagać śląskim firmom zwiększać konkurencyjność, co z kolei przełoży się na zwiększanie konkurencyjności regionu w Polsce. Lokalne dziedzictwo – rzemiosło – należy zaś wykorzystać do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu – opowiada Ewa Gołębiowska, dyrektorka Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości.

Z okazji jubileuszu jednego dnia, 29 stycznia, otwarto aż pięć wystaw (to rekord w historii zamku), m.in. „Materiałowy boom!” oraz „Young Creative Poland”, której premiera odbyła się na London Design Festiwal 2009.