Dziś Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) stoma głosami za, 6 przeciwnymi i przy 9 wstrzymujących się zawiesiła w prawach członka Krajową Radę Sądownictwa.

ENCJ zdecydowała, że polska KRS nie spełnia kryteriów obowiązujących członków Sieci - przede wszystkim w kwestii niezależności i niezawisłości sędziów.

Decyzję tę komentował w TVN24 Jan Kanthak, rzecznik resortu sprawiedliwości.

- Widać tam pewne niezrozumienia kontekstu i sytuacji - oświadczył rzecznik. Dodał, że członkowie ENCJ, którzy głosowali za zawieszeniem KRS, mają zniekształcony obraz, w jaki sposób prowadzone są reformy sądownictwa w Polsce.  - Koledzy bronią kolegów, sędziowie bronią sędziów - skwitował.

Kanthak wyraził również żal, że środowisko ENCJ "zamyka się na dyskusję", bo dyskusja buduje.

Na uwagę, że obecna KRS rekomendowała do SN sędziów z wyrokami dyscyplinarnymi, Kanthak skomentował jedynie, że zarzut o braku niezawisłości sędziów to "nieprawda".