Za głosowało 416 posłów, przeciw dwóch, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Komisja śledcza do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika (tak brzmi jej pełna nazwa) będzie liczyć siedmiu członków. We wcześniejszym głosowaniu Sejm odrzucił propozycję PiS, aby w komisji pracowało 11 posłów. Skład komisji ma zostać powołany w przyszłym tygodniu.

Klub PO mają reprezentować Marek Biernacki, Grzegorz Karpiński i Paweł Olszewski. Biernacki ma być rekomendowany na stanowisko przewodniczącego komisji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czwartek, że kandydatami jego klubu mają być Antoni Macierewicz i Zbigniew Wassermann. Klub Platformy nie chce jednak zgodzić się na kandydaturę Macierewicza.

Klubu Lewicy będzie reprezentował Leszek Aleksandrzak, a PSL - Edward Wojtas.

Komisja ma zbadać prawidłowość działań prokuratury i policji, a także działań administracji rządowej, Służby Więziennej, policji i prokuratury dotyczących wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec osób aresztowanych lub skazanych w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.