Właściciele lokali do końca stycznia każdego roku muszą rozliczyć się ze sprzedanego alkoholu i na podstawie przychodów z zeszłego roku obliczyć i opłacić pierwszą ratę za koncesję na rok bieżący. Zazwyczaj jest tak, że ci, którzy zamierzają zakończyć działalność, nie przedłużają koncesji, by nie narażać się na kolejne koszty.

Przykładowo w Poznaniu w 2022 r. wygaszono 50 zezwoleń na alkohol. W całym zeszłym roku poznańscy przedsiębiorcy zrezygnowali z 457 koncesji. – Na ten moment znacznie więcej przedsiębiorców rezygnowało z zezwoleń w 2021 r. niż w bieżącym roku – mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznań.

W niektórych dzielnicach Warszawy w zeszłym roku zamknął się co piąty punkt gastronomiczny. W pierwszym miesiącu 2022 było to już 1,36 proc. W Gdańsku w tym roku rezygnację z korzystania z zezwoleń złożyło 14 lokali gastronomicznych (w 2021 r. – 44), w Łodzi 31 grudnia 2021 r. było aktywnych 575 koncesji, a 1 lutego 2022 r. – 574. W Krakowie na początku tego roku wygaszono zezwolenia 41 lokalom. Na początku 2021 r. z koncesji zrezygnowało dwukrotnie więcej punktów (92), a na początku 2020 r. – 55 placówek.

Jak widać na przykładzie Lublina, w zeszłym roku wartość sprzedanego alkoholu w gastronomii wzrosła – z 38,5 do 42 mln zł. – Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii w 2020 r. (38 mln zł) była blisko dwukrotnie niższa niż w poprzedzającym 2019 r., gdy przekroczyła 61 mln zł. 2021 r. przyniósł wzrost wartości, jednak wciąż na niższym poziomie niż w 2019 r. Podobnie kształtowała się liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gastronomii, gdzie 2020 r. przyniósł widoczny spadek tych wartości, a wzrost w 2021 r. nie dorównał liczbie wydanych zezwoleń w 2019 r. – opisuje Joanna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.

Podobne trendy zauważają władze Wrocławia. – W każdej pozycji limitu, poza zezwoleniami na napoje do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo dla gastronomii, widać nieznaczne wzrosty liczby zezwoleń – mówi Agata Dzikowska z wrocławskiego ratusza.