Tuż po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o KRS, sędziowie apelowali do środowiska o bojkot wyborów do nowej KRS. Apele napisały cztery sędziowskie stowarzyszenia, Krajowa Rada Sądownictwa oraz zgromadzenia największych sądów w kraju.

Autorzy reformy Krajowej Rady Sądownictwa musieli chyba odetchnąć z ulgą, kiedy w poprzedni piątek okazało się, że niemal rzutem na taśmę do marszałka Sejmu zgłosiła się liczba kandydatów na nowych członków zmienionej Rady wystarczająca do tego, aby rozpocząć procedurę wyborczą – komentował Tomasz Pietryga.

Poobijana nowa KRS już na samym początku zmierzy się z ogromnym spadkiem zaufania zarówno samego środowiska sędziowskiego, które ma przecież reprezentować i o którego interesy ma dbać, jak i pewnie części społeczeństwa, która w KRS będzie widziała element przegranego sporu o Polskę – dodawał.

Największa grupa respondentów, czyli 40 proc., uważa, że sędziowskie stowarzyszenia nie powinny były nawoływać do bojkotu wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. Co trzeci badany ma odmienne zdanie na ten temat.

- Częściej to respondenci o wykształceniu zasadniczym/zawodowym (51 proc.), twierdzą, że sędziowskie stowarzyszenia nie powinny były nawoływać do bojkotu wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. To podejście popierają także częściej osoby o dochodzie od 1001 do 2000 złotych (43 proc.) oraz badani mieszkający we wsi (44 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prawnika, prof. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego, użycie nacechowanego negatywnie słowa „bojkot” może wpływać na niechęć do pozytywnej odpowiedzi. - Gdyby pytano o wzywanie do nieuczestniczenia w działaniu niekonstytucyjnej instytucji, odpowiedź byłaby pewnie inna. Bojkot kojarzy się z zachowaniem aspołecznym, a tego Polacy nie lubią. Duży odsetek osób niemających zdania świadczy o tym, że sprawy ustrojowe cały czas pozostają hermetyczne dla dużej części obywateli – kwituje prof. Matczak w rozmowie z serwisem rp.pl.