Sędziowie wzywają prezes do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. 

"Przyjęcie przez nią funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nastąpiło wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa" - czytamy w uchwale.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Dagmara Pawełczyk-Woicka, z nominacji Zbigniewa Ziobry prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, znów odwołała planowane na środę Zgromadzenie Sędziów okręgu krakowskiego. Tym razem na dzień przed jego planowanym terminem. Jak twierdzą sędziowie, nie podała istotnych powodów. Członkowie zgromadzenia nie posłuchali. Zebrali się na korytarzu sądu.

Czytaj więcej: Krakowscy sędziowie walczą o zgromadzenie

Zdaniem sędziów Pawełczyk-Woickiej brakuje kwalifikacji i doświadczenia. Wytykają również prezes sądu "brak umiejętności współpracy z pozostałymi organami sądu".

W przyjętej uchwale potępiają działania Pawełczyk-Woickiej. Wymieniają m.in. "przeprowadzenie motywowanej względami pozamerytorycznymi czystki wśród przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych, oraz ich zastępców", "podejmowanie prób wywierania nacisku na sędziów", "obstrukcję działań Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego" czy "przedstawianie w mediach nieprawdziwych informacji rzutujących na dobre imię całego sądu, poprzez obarczanie członków Kolegium winą za kryzys w sądzie".

"Wszystkie opisane zachowania, które postrzegamy jako działania wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości, dobrym obyczajom, a niekiedy również wbrew prawu sprawiają, że nie widzimy możliwości dalszej współpracy z Prezes Dagmarą Pawełczyk-Woicką" - informują sędziowie.

"Stwierdzamy, że Dagmara Pawełczyk-Woicka i Paweł Styrna nie są reprezentantami środowiska sędziów okręgu krakowskiego, ale politycznymi nominatami namaszczonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości" - czytamy dalej.

Za przyjęciem uchwały było 71 osób, 9 głosowało przeciw, a 5 się wstrzymało. Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie na początku styczniu tego roku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ