Jak podano w komunikacie, „rozmowy w Moskwie odbędą się z inicjatywy Prezydenta Federacji Rosyjskiej”. Przywódcy mają omówić, jak realizowane jest porozumienie pokojowe, podpisane przez Armenię i Azerbejdżan z udziałem Rosji, ws. Górskiego Karabachu. „Szczególna uwaga zostanie zwrócona na pomoc mieszkańcom obszarów dotkniętych działaniami wojennymi, a także odblokowanie i rozwój powiązań handlowych, gospodarczych i transportowych” - czytamy w komunikacie.

Kreml przewiduje oddzielne rozmowy Putina z Alijewem i Paszynianem.

Zaostrzenie konfliktu w Karabachu nastąpiło 27 września. W listopadzie Putin, Paszynian i Alijew przyjęli oświadczenie o zawieszeniu broni i przeniesieniu sił pokojowych do Górskiego Karabachu, a także o przekazaniu kilku regionów regionu do Azerbejdżanu.

W połowie listopada Armenia i Azerbejdżan podpisały porozumienia, w ramach którego wojska ormiańskie musiały się wycofać z trzech rejonów Azerbejdżanu leżących wokół Karabachu.

W ten sposób Górski Karabach został odcięty do Armenii, ale około połowy jego terytorium nadal pozostaje pod władzą Ormian (resztę zajęły wcześniej wojska azerskie).