Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349

Żródło agencji poinformowało, że w nocie MSZ podkreśla, iż pomimo wielokrotnych ostrzeżeń - szczególnie tych opisanych w poprzedniej nocie z dnia 9 grudnia 2022 roku - amerykańska misja dyplomatyczna kontynuuje "złośliwą działalność w przestrzeni informacyjnej, pozwalając sobie na niestosowne wypowiedzi pod adresem kierownictwa kraju przyjmującego, a także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, co jest przestępstwem:.

Według rozmówcy agencji  amerykańscy dyplomaci byli ostrzegani przed próbami prowadzenia działalności wywrotowej, werbowaniem "'agentów wpływu' w celu siania niezgody i niezgody w rosyjskim społeczeństwie, podżeganiem do wystąpień antypaństwowych".

Czytaj więcej

Moskwa wita ambasadorkę USA: "Siejecie śmierć"; "Wasze czołgi zabijają cywilów”

- Pracownicy zaangażowani w taką działalność zostaną wydaleni, niezależnie od zajmowanych stanowisk – powiedziało źródło.

Rozmówca dodał, że nowa ambasador USA w Rosji, Lynne Tracy, która 30 stycznia przedłożyła listy uwierzytelniające, "otrzymała surową lekcję dotycząca  konieczności ścisłego przestrzegania rosyjskiego prawa i zaprzestania działania sprzeczne z wymaganiami władz Federacji Rosyjskiej i postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych”

Cytowane przez TASS źródło dodaje, że Rosja zamierza użyć wszelkich dostępnych środków, aby "zneutralizować fake newsy", które rzekomo rozpowszechnia ambasada USA.

- Strona rosyjska nie zamierza tolerować wściekłej antyrosyjskiej propagandy powielanej przez zasoby informacyjne ambasady USA i zamierza użyć wszelkich dostępnych środków, aby ją zneutralizować – podkreśliło źródło.