Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 221

W piątek prezydent Rosji, Władimir Putin, podpisał traktaty z okupacyjnymi władzami okupowanych części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego (wcześniej Rosja uznała te cztery ukraińskie obwody za niepodległe państwa), na mocy których podmioty te mają wejść w skład Federacji Rosyjskiej.

W niedzielę Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej opublikował cztery orzeczenia uznające każdy z tych traktatów za zgodny z konstytucją.

Czytaj więcej

Prezydenci z Europy Środkowej potępiają aneksję. Nie ma podpisu prezydent Węgier

Każde z orzeczeń głosi, że "traktat między Federacją Rosyjską" a okupowanymi obwodami o "przyjęciu do Federacji Rosyjskiej i utworzeniu w jej ramach nowego podmiotu, który nie wszedł jeszcze w życie, jest zgodny z konstytucją Federacji Rosyjskiej".

Prośby Władimira Putina o ocenę zgodność z konstytucją traktatów wpłynęły do Sądu Konstytucyjnego w sobotę wieczorem.

W nadchodzącym tygodniu formalnie akcesję okupowanych ziem Ukrainy ma zatwierdzić rosyjska Duma.

Aneksja dokonana przez Rosję jest nielegalna i nieuznawana przez społeczność międzynarodową, podobnie jak aneksja ukraińskiego Krymu, dokonana w 2014 roku.