Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218

Przemawiając na Stanford University Malpass mówił, że rośnie prawdopodobieństwo recesji w Europie, w czasie gdy wzrost gospodarczy w Chinach gwałtownie zwolnił, a produkcja gospodarcza w USA zmniejszyła się w pierwszej połowie roku.

Taki rozwój wydarzeń ma - jak mówił Malpass - konsekwencje dla krajów rozwijających się.

Odnosząc się do obecnej sytuacji, w której rosną stopy procentowe, a jednocześnie inflacja jest wysoka, a wzrost gospodarczy zwalnia, Malpass mówił, że potrzebne jest nowe makro- i mikroekonomiczne obejmujące lepsze ukierunkowanie wydatków. 

Czytaj więcej

Złoty rekordowo słaby. Dolar i frank najdroższe w historii

Dyrektor Banku Światowego mówił też, że najnowszy raport jego instytucji dotyczący ubóstwa pokazuje, iż po dekadach postępów w redukcji ubóstwa doszło do spowolnienia w tym zakresie już w 2015 roku, jeszcze przed pandemią COVID-19, która wepchnęła dodatkowe 70 mln osób w skrajne ubóstwo.

Raport pokazuje też spadek o 4 proc. w globalnej medianie przychodów - to pierwszy spadek od czasu, gdy Bank Światowy zaczął kontrolować ten wskaźnik w 1990 roku.

Rosnącym zagrożeniem dla rozwijającego się świata jest to, że gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarczego zmieni się w globalną recesję

David Malpass, prezes Banku Światowego

- Świat rozwijający czeka niezwykle trudna krótkoterminowa perspektywa, kształtowana przez gwałtownie rosnące ceny nawozów rolniczych i energii, rosnące raty kredytów, deprecjacja walut i odpływy kapitału - ocenił Malpass.

- Rosnącym zagrożeniem dla rozwijającego się świata jest to, że gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarczego zmieni się w globalną recesję - dodał zwracając uwagę, że wiele z krajów rozwijających się jeszcze nie wróciło do poziomu dochodów per capita sprzed pandemii COVID-19 w czasie, gdy rosną też zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.

Malpass wezwał kraje, aby szukały sposobów walki z inflacją innych niż podnoszenie stóp procentowych. Jako potencjalne metody wskazał zwiększenie wydajności fiskalnej tak, aby móc przeznaczyć większe środki na pomoc biednym i potrzebującym.

Jego zdaniem takie działania pomogą w lepszej alokacji globalnego kapitału i sprawią, że znajdziemy się na drodze do zmniejszenia inflacji przy jednoczesnym przywróceniu wzrostu mediany dochodu.

Malpass stwierdził też, że potrzeba więcej środków na edukację, ochronę zdrowia i dostosowanie się do zmian klimatu, a także zredukowanie poziomu zadłużenia ciążącego wielu rozwijającym się krajom.