Jak pomóc przedsiębiorcom. Postulaty dla nowego rządu od rzecznika MŚP

Długą listę postulatów gospodarczych pod adresem nowego rządu mają Rada Przedsiębiorców i Rada Naukowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wśród nich są konstytucja biznesu, liczne zmiany podatkowe, walka z inflacją i płaca minimalna.

Publikacja: 08.12.2023 18:25

Jak pomóc przedsiębiorcom. Postulaty dla nowego rządu od rzecznika MŚP

Foto: PAP/Paweł Supernak

- Początek nowej kadencji Sejmu to okazja do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP – przekonuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zwraca uwagę, że w trakcie kampanii wyborczej ugrupowania tworzące nowy obóz rządowy zgłaszały wiele zapowiedzi godnych poparcia z punktu widzenia kondycji polskiej gospodarki. Wśród nich znalazły się: szybkie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł; minimum sześciomiesięczne vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym; brak podwyżek podatków PIT, CIT i VAT do 2026 r.; pokrywanie przez ZUS zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia nieobecności pracownika; dobrowolny ZUS lub co najmniej jeden miesiąc wolny dla przedsiębiorców od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej; ryczałtowa składka zdrowotna; możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku; ograniczenie czasu trwania kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. - Realizacja tych zapowiedzi przedwyborczych będzie ważnym testem wiarygodności rządu w oczach przedsiębiorców – uważa Adam Abramowicz.

Jego zdaniem równie ważne jest jednak wsłuchanie się w głos przedsiębiorców i ekspertów, którzy od lat, współpracując z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, analizują sytuację sektora MŚP.

Czytaj więcej

Polska dostanie pierwsze miliardy euro z KPO. Zatwierdzono zaliczkę

Konstytucja biznesu

Lista przygotowanych przez nich postulatów jest bardzo długa, a otwiera ją Konstytucja biznesu.

- Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzała lub na nowo konstytuowała wiele cennych z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązań, w tym np. zasadę rozstrzygania wątpliwości (co do stanu faktycznego i co do treści normy prawnej) na korzyść przedsiębiorców, zasadę stabilności prawa czy zasady określające relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Pomimo że od wejścia w życie tej ustawy upłynęło ponad pięć lat, praktyka stosowania prawa przez administrację często odbiega od przepisów Konstytucji biznesu. Zasadne jest zatem systematyczne monitorowanie przez poszczególne ministerstwa sposobu wdrażania Prawa przedsiębiorców przez podległe im urzędy oraz uwzględnienie tego czynnika przy ocenie pracy urzędnika – przekonują Rada Przedsiębiorców i Rada Naukowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Podatki

Rady przekonują, że po wielu latach destrukcji prawa podatkowego nie mamy już spójnego systemu podatkowego. - Obowiązuje zbiór chaotycznych regulacji, które trudno zrozumieć nawet profesjonalistom. Jednak przede wszystkim mamy do czynienia z rażąco niesprawiedliwym rozkładem ciężarów podatkowych. Najwyższe podatki z działalności gospodarczej płacą firmy z sektora MŚP, a najniższe wielkie korporacje. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych jest całkowicie przypadkowa, czasami zależy od wieku, wykształcenia czy wykonywanego zawodu, a najwyżej opodatkowana jest praca własna – twierdzą autorzy postulatów.

Ich zdaniem w tej sytuacji nie wystarczą drobne zmiany proponowane w trakcie kampanii wyborczej. Postulują, by krótkoterminowe zmiany podatkowe rozpocząć od punktowych zmian podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezbędna jest - w ich ocenie - łączna analiza skutków opodatkowania PIT oraz składki zdrowotnej. Ta ostatnia powinna być zryczałtowana dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą i odliczana od podstawy opodatkowania. - Całkowicie nieuzasadniona jest preferencja dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym versus 4,9 proc. składki dla osób uiszczających podatek liniowy. Należy także przywrócić rozliczanie kartą podatkową dla mikro przedsiębiorców – uważają eksperci Rzecznika MŚP.

Przekonują, że dla sektora MŚP, będącego podstawą polskiej gospodarki, należy poszukiwać systemowych rozwiązań. Jednak na początek można wprowadzić dobrowolny system kasowy podatku dochodowego i skrócić termin tzw. ulgi na złe długi w podatkach PIT , CIT i VAT  z 90 do 30 dni. Specjalnie powołany zespół powinien dokonać przeglądu wprowadzonych w ostatnich latach regulacji, które nakładają niekonstytucyjne, nieproporcjonalne obowiązki. Ponadto należy znieść raportowanie krajowych schematów podatkowych i zmniejszyć represyjne kary za nieumyślne naruszenie przepisów. Kolejny krok to wprowadzenie braku możliwości zmiany interpretacji indywidualnych interpretacją ogólną, która po częstokroć diametralnie pogarsza sytuację prawną podatników. W efekcie taka sytuacja doprowadza do zachwiania finansowego w firmie, a w konsekwencji do jej likwidacji.

W dłuższym terminie niezbędne jest – zdaniem autorów postulatów MŚP -  przygotowanie nowych ustaw podatkowych, gdyż obecne są całkowicie niezrozumiałe i skomplikowane. Rozpocząć należy od Ordynacji podatkowej, której celem będzie zmiana funkcjonowania państwa: z represyjnego na współdziałające w rozwiązywaniu problemów podatników. Niezbędna jest nowa Komisja Kodyfikacyjna, która będzie składać się głównie z profesjonalistów niepracujących w Ministerstwie Finansów.

Walka z inflacją

Autorzy postulatów przekonują, że polityka gospodarcza każdego rządu powinna skupiać się na uproszczeniu i utrzymaniu stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. - W tym kontekście do priorytetów należy zwalczanie inflacji. Wysoka inflacja, jaka utrzymuje się w Polsce od wielu miesięcy, ma destrukcyjny wpływ na gospodarkę, ponieważ uniemożliwia właściwy rachunek ekonomiczny, czyli powoduje straty. Doprowadza także do spadku poziomu oszczędności, a więc utrudnia inwestycje. Jest wreszcie źródłem niesprawiedliwości, gdyż ceny nie rosną równo i następuje nieuzasadnione przesunięcie bogactwa w społeczeństwie. Pieniędzy w gospodarce powinno przybywać w miarę zwiększania się produktywności. Z pewnością metodą na brak pieniędzy nie jest ich „drukowanie” bez pokrycia w produkcji krajowej. Cała polityka gospodarcza państwa powinna być skoncentrowana na osiągnięciu możliwie największej wydajności pracy i oszczędności w produkcji – tłumaczą eksperci Rzecznika MŚP.

Płaca minimalna i OZE

Ich zdaniem należy wprowadzić zasadę, że płaca minimalna będzie wynosić 50 proc. średniego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczonego łącznie z firmami zatrudniającymi mniej niż 10 pracowników, co pomniejsza ten wskaźnik o 20 proc. w skali całej gospodarki.

Eksperci zwracają też uwagę, że koszty prądu bezpośrednio wpływają na każdą branżę. W celu ich obniżenia, a także ze względu na ochronę środowiska, konieczny jest więc szybki rozwój OZE. Wymaga to poważnych inwestycji w sieci elektroenergetyczne i magazyny energii. - Pilnie potrzebne są ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na swoje potrzeby, czyli na tzw. autokonsumpcję, z ograniczonym do minimum wypływem energii do sieci. Wskazane jest też wsparcie finansowe sektora MŚP dedykowane budowie magazynów energii i włączania ich w system tzw. usług elastyczności - przekonują.

Wśród postulatów są też reforma sądownictwa, ograniczenie produkcji prawa i poprawienie jakości jego stanowienia, czy zmiany przepisów dotyczące odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje czy opieszałość.

- Początek nowej kadencji Sejmu to okazja do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP – przekonuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zwraca uwagę, że w trakcie kampanii wyborczej ugrupowania tworzące nowy obóz rządowy zgłaszały wiele zapowiedzi godnych poparcia z punktu widzenia kondycji polskiej gospodarki. Wśród nich znalazły się: szybkie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł; minimum sześciomiesięczne vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym; brak podwyżek podatków PIT, CIT i VAT do 2026 r.; pokrywanie przez ZUS zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia nieobecności pracownika; dobrowolny ZUS lub co najmniej jeden miesiąc wolny dla przedsiębiorców od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej; ryczałtowa składka zdrowotna; możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku; ograniczenie czasu trwania kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. - Realizacja tych zapowiedzi przedwyborczych będzie ważnym testem wiarygodności rządu w oczach przedsiębiorców – uważa Adam Abramowicz.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Gospodarka
Konferencja ministrów WTO: pięć dni rozmów i nikłe wyniki
Gospodarka
Agencji S&P podoba się polityka Portugalii
Gospodarka
Kreml boi się konfiskaty aktywów; grozi i ostrzega
Gospodarka
Turcji brakuje waluty przez handel w Rosją
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Gospodarka
Polska blokada granicy osłabia ukraińską armię. Wiadomo, ile traci budżet
Gospodarka
Brazylia szansą na poszerzenie ekspansji polskich firm