O podsumowaniu zeszłego roku, jak i perspektyw w obecnym dla polskiego handlu zagranicznego dyskutowano podczas tzw. dyplomatycznego otwarcia roku (DOR) zorganizowanego już po raz piąty przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jej prezes Andrzej Arendarski przypomniał, że 2018 był bardzo dobry zarówno pod względem eksportu polskich towarów, jak i usług.

– Wzrost eksportu towarów bardzo cieszy, ale nie możemy zapominać o usługach. Ich wartość osiągnęła w 2018 r. 58 mld euro. A to oznacza 11-proc. wzrost względem 2017 r. To m.in. transport, turystyka i usługi wsparcia biznesu – wyliczał Arendarski.

Zwrócił uwagę na znaczenie eksportu dla całej gospodarki. Sprzedaż towarów i usług za granicę stanowi już 55 proc. polskiego PKB. Zdaniem szefa KIG wymiana międzynarodowa korzystnie wpływa na polskie firmy, gdyż chcąc sprostać światowej konkurencji, rodzimi przedsiębiorcy są niejako zmuszeni podnosić jakość, optymalizować koszty i oferować innowacyjne produkty.

Przedsiębiorców chwalił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. – To oni są kołem zamachowym gospodarki, dla której 2018 r. był niezwykle udany. Mamy bardzo silny wzrost PKB oscylujący wokół 5 proc., co stawia nas w gronie światowych liderów, a potwierdzeniem mocy gospodarki jest niedawne zaliczenie Polski do grona krajów rozwiniętych – mówił szef resortu inwestycji i rozwoju.

Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, podkreślał stały wzrost obrotów handlowych naszego kraju. Wyliczał, że rośnie nasz eksport do Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Czech, na Słowację, do USA, a także na Bałkany i do Azji. Przyznał jednak, że problemem jest niewielki eksport do Afryki, Chin i Indii. – Będziemy zachęcać przedsiębiorców, aby łaskawszym okiem spojrzeli na te kierunki. W ciągu najbliższych dwóch lat zdecydowanie mocniej chcemy też zaistnieć na Bliskim Wschodzie, ku czemu ma się przyczynić m.in. obecność polskich firm na targach Dubai Health, a przede wszystkim na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju – zapowiedział Kościński.

Z kolei o poparciu prezydenta Andrzej Dudy dla polskiej ekspansji zagranicznej zapewniał Krzysztof Szczerski, szef jego gabinetu. – Prezydent RP zawsze wspiera polski biznes, czego przykładem może być pierwsza w historii oficjalna wizyta głowy państwa w Australii i Nowej Zelandii w 2018 r. Prezydent stara się też umacniać ważną inicjatywę Trójmorza w kontekście gospodarczym, a ponadto dzięki m.in. jego staraniom doszło w 2018 r. do zawarcia dwóch kontraktów na dostawy LNG z USA do Polski, co wzmocniło nasze bezpieczeństwo energetyczne – wyliczał Szczerski.

Zapowiedział, że w tym tygodniu prezydent pojedzie na forum w Davos, by promować tam polskie interesy gospodarcze. – Poza tym w br. prezydent ma w planach m.in. misję gospodarczą na Zachodnie Wybrzeże, dalsze gospodarcze umacnianie inicjatywy Trójmorza, duży kongres gospodarczy w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski oraz wspieranie nowej siatki połączeń LOT – poinformował Szczerski, przyznając, że rok 2019 jest powszechnie postrzegany jako okres niepewności.

– To rok niepewny także dla eksportu, m.in. dlatego, że widoczne jest już schłodzenie gospodarki Niemiec, wkrótce dojdzie do brexitu, a do tego wciąż wiszą nad nami możliwe konsekwencje wojny handlowej między USA i Chinami – zauważył Arendarski.

– Mając na uwadze wszystkie te wydarzenia, uruchamiając nowe programy, rząd stara się sprawić, by zbliżające się spowolnienie było jak najmniej odczuwalne – zapewniał Kwieciński.

W ocenie uczestników DOR przy dywersyfikacji i mocnym wsparciu rządu eksport może zachować pozytywny trend mimo spodziewanego spowolnienia.

„Rzeczpospolita" była patronem medialnym dyplomatycznego otwarcia roku 2019.

Opinia dla „rz"

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju

Umiędzynarodowienie polskich firm pozostaje priorytetem rządu. W 2018 r. polski eksport wzrósł o ponad 6 proc. Zaś import o 9 proc., co było efektem bogacenia się społeczeństwa. W ubiegłym roku zakończył się też proces tworzenia zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Powstało ich 70. Ekspansję zagraniczną wspieramy też przez działalność Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opinia dla „rz"

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Z nieostatecznych jeszcze danych wynika, że polski eksport wzrósł w 2018 r. do 214 mld euro. To cieszy, podobnie jak rosnąca, mimo odczuwanego tam spowolnienia, dynamika sprzedaży do Niemiec. Notujemy też 10-proc. wzrost eksportu do USA. Musimy jednak różnicować geograficznie nasz tradycyjnie zorientowany eksport. Rynki Afryki i Ameryki Płd. są wciąż prawie nieznane. Jako KIG deklarujemy dalszą pomoc dla firm.