Moody's w przesłanym komunikacie odnosi się wszczęcia przez prokuraturę śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Agencja podkreśla, że przedłużający się spór wokół Trybunału, którego nie udało się rozwiązać mimo interwencji Komisji Europejskiej sprawia, że w Polsce narasta kryzys konstytucyjny. Trwa on już kilka miesięcy i może dodatkowo pogorszyć relacje naszego kraju z Unią Europejską. To z kolei mogłoby mieć dalszy, negatywny wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce.

Agencja w maju potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski na poziomie A2, zmieniając jednocześnie perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Uzasadniła to m.in ryzykiem osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszeniem klimatu inwestycyjnego.

W przesłanym dziś komunikacie Moody's podkreśla, że praworządność instytucji ma znaczący wpływ na sytuację gospodarczą. Przedstawiciele agencji zaznaczają jednocześnie, że przedłużający się kryzys polityczny już pozostawia ślady w polskiej gospodarce. Wskazują m.in. na obserwowany spadek wskaźników PMI Manufacturing Index i Manufacturing Index of Overall Economic Climate. Podkreślają, że wprawdzie oczekują 3-3,5-proc. wzrostu gospodarczego w 2016 r., który będzie wspierany przez prywatną konsumpcję, ale jednocześnie przestrzegają że dalsze pogorszenie się klimatu inwestycyjnego może być zagrożeniem dla prognozowanej dynamiki.