Zarząd Orlenu zwołał na 28 września nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego kluczowy punkt obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie połączenia płockiej spółki i PGNiG. W związku z tym dla akcjonariuszy gazowniczej firmy ma być wyemitowanych do 534,5 mln akcji serii F. Przy maksymalnej ofercie ich udział w podwyższonym kapitale wyniesie 46 proc. Za każdy walor PGNiG będzie przyznanych 0,0925 papieru Orlenu.

Jeśli uchwała zyska poparcie, płocki koncern złoży w KNF prospekt emisyjny. Zapewne nastąpi to szybko, gdyż w październiku oczekuje jego zatwierdzenia. W październiku też planowana jest publikacja prospektu i walne zgromadzenie PGNiG, które ma wyrazić zgodę na fuzję. Jeśli wszystko przebiegnie sprawnie, połączenie ma być sfinalizowane na przełomie października i listopada.

Orlen podczas prac analitycznych dotyczących połączenia z PGNiG zidentyfikował kilkadziesiąt synergii w kilkunastu obszarach. „Najważniejsze z nich dotyczą obszarów zarządzania, poszukiwania i wydobycia ropy i gazu, obrotu, wytwarzania, dystrybucji oraz magazynowania” – informuje spółka.