Na fali bardzo dobrych nastrojów niedługo po rozpoczęciu notowań indeks WIG20 poszybował 1,4 proc. nad kreskę. Co ważne przewagę udało się utrzymać w kolejnych minutach handlu. Krajowe indeksy podążają śladem zagranicznych parkietów, gdzie zdecydowanie dominuje kolor zielony. Z tą różnicą, że na największych europejskich rynkach akcji inwestorzy przejawiali wyraźnie większą ochotę do kupowania przecenionych walorów. Poranne zwyżki głównych indeksów w Paryżu i Frankfurcie przekraczały 3 proc. Uwaga inwestorów, podobnie jak na poprzednich sesjach, koncentruje się na czwartkowym referendum w Wielkiej Brytanii. Źródeł optymizmu na giełdach można się doszukiwać w najnowszych sondażach wskazujących na niewielką przewagę zwolenników pozostania tego kraju w UE. To wyraźna zmiana z porównaniu z poprzednich tygodniem, gdy większość posiadali ich przeciwnicy.

Największym powodzeniem kupujących na GPW cieszą się największe spółki wchodzące w skład WIG20, które w komplecie zyskują na wartości. Z tego grona najlepiej wypadają KGHM i PGNiG, wspierane przez odbijające ceny surowców. Temu drugiemu wyraźnie pomaga poprawa nastrojów na rynkach surowcowych. Popyt uaktywnił się także na walorach spółek energetycznych. Pozytywne nastroje zdominowały również segment małych i średnich spółek, gdzie większość walorów notowana była nad kreską.