Do Rady Giełdy wszedł natomiast Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Marek Dietl, który związany jest m.in. z Szkołą Główną Handlową.

Akcjonariusze GPW zdecydowali także o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. Na ten cel zostanie przeznaczone 99,05 mln zł. Daje to 2,36 zł na akcję.