"+Pomoc Techniczna+ będzie się koncentrować na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i informacyjne" - podkreślił resort infrastruktury i rozwoju.

"Działania programu skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, mediów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych" - powiedziała szefowa MIR Maria Wasiak.

Budżet programu sięga 700,1 mln euro, czyli 2,92 mld zł. "Jest to najmniejszy pod względem budżetu program przygotowany przez Polskę na nową perspektywę" - zaznaczył resort.

491,6 mln euro ma trafić m.in. na podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach realizujących politykę spójności na lata 2014-2020. Na sprawne działanie takich instytucji i ich wyposażenie przewidziano 32,8 mln euro, a na promocję funduszy unijnych - 18,2 mln euro.

Część pieniędzy zostanie przeznaczona ponadto na szkolenia dla osób, które będą chciały skorzystać z funduszy unijnych na lata 2014-2020.