Moderator: red. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, wiceprezes Izby Wydawców Prasy

Uczestnicy:

Marek Frąckowiak, prezes IWP
Damian Flisak, IWP
Paweł Nowacki, IWP
Jan Młotkowski, ZAiKS
Tomasz Lipiński, ZAiKS

.