Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zawarła porozumienie z Fundacją Polska Bezgotówkowa w sprawie objęcia jednostek KAS Programem Polska Bezgotówkowa. Ich udział w programie pozwoli wyposażyć w terminale płatnicze wybrane jednostki KAS, realizując strategię unowocześniania i cyfryzacji administracji publicznej.

- Jestem przekonany, że umożliwienie obywatelom regulowania swoich zobowiązań skarbowych wobec państwa przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych jest sporym ułatwieniem i sprzyja cyfryzacji polskiej gospodarki – mówi szef KAS Piotr Walczak.

Jak zaznacza prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Mieczysław Groszek, przyjmowanie płatności bezgotówkowych przez jednostki administracji skarbowej to kolejny krok w budowie nowoczesnego e-państwa, które zapewnia każdemu obywatelowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, jednolitą jakość usług publicznych.

Program Polska Bezgotówkowa ruszył w styczniu 2018 roku, finansując urządzenia i transakcje płatnicze, pierwotnie w sektorze komercyjnym, a od września 2018 roku także w sektorze publicznym. Przez pierwsze 2 lata swojej działalności Program sfinansował instalację ponad 250 tys. terminali płatniczych (w Polsce jest ich prawie 900 tys., więc blisko jedna trzecia powstała dzięki temu programowi). Wśród nich m.in. terminale wykorzystywane przez policję drogową oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.