„Zarządzeniem Prezesa Izby Cywilnej termin posiedzenia w sprawie III CZP 6/21, wyznaczony na 15 kwietnia, został zmieniony na 7 maja na godz. 10:00” – informuje naszą redakcję Martyna Łuczak z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

Sprawa ta ma zostać rozstrzygnięta przez siedmiu sędziów SN i pierwotnym terminem był 15 kwietnia. Mają oni odpowiedzieć na dwa pytania postawione w styczniu przez Rzecznika Finansowego. Pierwsze dotyczy tego czy w razie unieważnienia umowy frankowej stronom umowy przysługują roszczenia, o których mowa w przepisie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c. (dotyczą one bezpodstawnego wzbogacenia). Jeśli tak, to pojawia się drugie pytanie - czy rozliczenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z tzw. teorią dwóch kondycji czy teorią salda.

Nowy termin uchwały SN w tej sprawie (7 maja) przypada na 4 dni przed nowym terminem (11 maja) wydania przez pełny skład Izby Cywilnej SN uchwały w sprawie sześciu pytań postawionych w styczniu przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską. W piątek zarządziła ona drugie już przesunięcie publikacji tej uchwały. Pierwotny termin, czyli 25 marca, został przesunięty na 13 kwietnia z powodu choroby Manowskiej. Teraz jako powód podano trzecią falę pandemii i ograniczenia z tego wynikające oraz wyznaczone na 29 kwietnia kolejne frankowe orzeczenie TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego z Gdańska.